Uvek koristite odgovarajući atestiran punjač za punjenje laptop baterije. Takođe proverite da li je ulazni konektor na laptopu ispravan čime se obezbeđuje adekvatna struja i konstantnost u punjenju. Bolje je dopunjavati češće bateriju, nego dozvoliti pražnjenje do granice pobudnog napona.
Nemojte koristiti neatestirane laptop punjače ili punjače sa izmenjivom voltažom, jer rizikujete neadekvatno punjenje baterije i samim tim njen kraći vek, a u većini slučajeva i crkavanje.
Ukoliko je konektor na ulazu laptopa raskliman ili ima prekid na bilo kom mestu strujnog kola, baterija se neće puniti konstantnom strujom, što će dovesti do njenog otkazivanja. Takođe zbog pregrevanja može doći do crkavanja baterije, jer Li-Ion tehnologija je izuzetno podložna oštećenjima na temperaturama preko 60˚C. Instalirajte neki od software-a za optimizaciju rada laptop baterije koji će pratiti temperatura Vaše baterije i obaveštavati Vas o potencijalnom pregrevanju.

Web development & SEO by
Smart Pro Solution
×

preloader