LitiCo d.o.o Niš - Prodaja i servis svih vrsta baterija

REKLAMACIONA PROCEDURA

PROCEDURA PRI POKRETANJU GARANCIJE-REKLAMACIJE

Procedura za pokretanje reklamacije ili za odustajanje od kupovine za bilo koji proizvod kupljen u našoj maloprodaji ili veleprodaji.

Proizvodi mogu biti: razne punjive baterije, UPS uredjaji, solarni paneli, regulatori punjenja, inverteri, adapteri, punjači olovnih hermetičkih akumulatora, lampe i ostalo (u daljem tekstu roba).

Ako smatrate da je prodata roba iz nekog razloga neispravna dostavite je na našu adresu:

LitiCo DOO Niš, ul. Knjaževačka 201, 18000 Niš
sa naznakom na pošiljci “REKLAMACIJA”

primedbe primamo u radno vreme, bilo kurirskom službom ili lično, a nasa služba za rešavanje reklamacija ce Vam kopirati i overiti reklamacioni list koji ste dostavili uz robu kao dokaz da je reklamacija pokrenuta. Obavezno dostavite kopiju računa i garantnog lista jer se u suprotnom neće pokrenuti postupak reklamacije i tretiraće se kao neosnovan.

Reklamacioni list možete preuzeti sa sajta www.litico.rs, kliknite na ovaj link, ili lično pri predaji reklamirane robe.

Najljubaznije Vas molimo da pošiljke ne šaljete kurirskom službom o trošku LitiCo DOO Niš jer će svaka takva pošiljka biti vraćena pošiljaocu bez pokretanja postupka reklamacije.

Garantni rok za svaku robu kupljenu u firmi LitiCo DOO je jasno ispisan na garantnom listu ili računu-otpremnici. Garantni rok nije isti za sve proizvode i uslove u kojima se proizvod koristi (zavisi od proizvodjača).

Garanciju i pravo na reklamaciju kupac može ostvariti isključivo uz fiskalni račun i garantni list na kome su jasno ispisani serijskigarancijski brojevi proizvoda, overen od strane zaposlenog u firmi LitiCo DOO.

Ukoliko ste prilikom prijema proizvoda, primetili ste da je ambalaža oštećena – u ovom slučaju roba se mora proveriti na licu mesta zajedno sa kurirom brze pošte i ukoliko je roba zaista oštećena, popunjava se Zapisnik o oštećenju (formular se nalazi kod kurira brze pošte) koji potpisuju i kupac i kurir. U ovom slučaju ne prihvatate prijem pošljke sa robom (kontaktirajte nas na telefon 018-574-626 ili email office@litico.rs).

Ukoliko proizvod koji ste kupili ne radi, ne ispunjava Vaša očekivanja ili odustajete iz nekog razloga od kupovine – možete vratiti proizvod u roku od 14/četrnaest/ dana od dana prijema. Proizvod mora biti upakovan u originalnoj ambalaži i bez oštećenja sa pratećeom dokumentacijom. Troškove povrata pošiljke snosi kupac.

Ukoliko kupac zaboravi / izgubi garantni list ili račun-otpremnicu, zaposleni u firmi LitiCo DOO nisu dužni i neće uzimati reklamirani proizvod u razmatranje.

LitiCo DOO je u obavezi da u roku od 8/osam/ dana obavesti kupca o tome da li prihvata reklamaciju ili ne, i ukoliko ne prihvata da da pismeno obrazloženje o razlozima odbijanja.

Ukoliko prihvati reklamaciju firma LitiCo DOO je dužna da je reši u roku od 45 (četrdeset pet) dana.

LitiCo DOO Niš

Web development & SEO by
Smart Pro Solution
×

preloader