LitiCo d.o.o Niš - Prodaja i servis svih vrsta baterija

USLOVI KORIŠĆENJA

odredbe i uslovi korišćenja LitiCo online prodavnice važe za sve posetioce

Važno: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta ili aplikacije LitiCo. Korišćenjem našeg internet sajta ili aplikacije potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). LitiCo doo Niš zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu ili aplikaciji LitiCo, vlasništvo su LitiCo doo Niš i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta niti aplikacije ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu ili aplikaciji u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koristite naš internet sajt ili aplikaciju nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt ili aplikaciju u cilju njihovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt ili aplikaciju na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Osnovne odredbe i odricanje od odgovornosti

Možete koristiti ovaj sajt pod uslovom da prihvatate bilo koju od dole navedenih odredbi. Litico d.o.o. zadržava pravo da ih izmeni, ažurira ili na neki drugi način promeni, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, bilo koji ili sve Uslove korišćenja, uslove i/ili odredbe sadržane na ovom sajtu. Molimo vas da povremeno proverite sadržaj ovih Uslova korišćenja. Vaša kontinuirana upotreba ovog sajta ili bilo kog njenog dela nakon objavljivanja bilo kakvih promena Uslova korišćenja, podrazumeva prihvatanje tih Uslova korišćenja i svake naredne njihove promene. Svaka takva izmena postaje automatski validna i primenjiva u trenutku kada smo je prvi put prikazali na sajtu.

Sve informacije, uključujući bez ograničenja podatke, brojke, specifikacije, slike i imena sadržane na ovm sajtu, stalno se proveravaju i modifikuju u skladu sa našim najnovijim dostignućima i aktuelnom ponudom i tehnološkim trendovima. Međutim, iako pažljivo i stalno preispitujemo tačnost podataka o našim proizvodima i objavljujemo ih blagovremeno na stranicama sajta, NE MOŽEMO ni pod kojim uslovima osigurati njihovu tačnost, kao i dostupnost svih proizvoda iz naše ponude. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornosti za propuste ili greške koje se mogu pojaviti i ne možemo osigurati dostupnost usluge u bilo kojem trenutku. Ne možemo garantovati da je svaka specifikacija sadržana u informacijama na našem sajtu u bilo koje vreme tačna, precizna, ispravna ili potpuna, niti se možemo potpuno pouzdati u informacije sadržane na ovom sajtu, jer one u najvećem delu zavise od javno dostupnih informacija proizvođača ili uvoznika robe. Kako je Vaša upotreba ovog sajta na vlastiti rizik, potrudite se da koristite sva moguća sredstva i mere predostrožnosti i provere da biste prevazišli bilo koje faktore rizika i preduhitrili eventualne greške i neusaglašenosti proizvoda i/ili usluga sa vašim potrebama.

Sve informacije na našem sajtu su predviđene samo u svrhu opšteg informisanja, ponuda proizvoda je informativnog karaktera i ne možemo garantovati dostupnost svih proizvoda sa sajta u svakom trenutku. Mi ćemo se pobrinuti da se osigura tačnost informacija, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz oslanjanja na informacije koje se nalaze na sajtu. Naš sajt i online prodavnicu koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Litico d.o.o., niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Litico-a u kreiranju, proizvodnji, postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete.

Litico d.o.o. nastoji da bude što precizniji u davanju opisa proizvoda, specifikacijama, prikazu slika i samih cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. Litico d.o.o. zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Litico d.o.o. se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, Litico d.o.o. ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Naša sajt i online prodavnica može sadržati sadržaj koji se može preuzeti. Shvatate i slažete se da je svako preuzimanje tog sadržaja sa naših internet stranice na sopstveni rizik i da je eventualna šteta nastala usled gubitka podataka ili oštećenja računarskog sistema, celokupna i isključiva Vaša odgovornost.

Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji. Litico d.o.o. stručni tim Vam stoji na raspolaganju tokom radnog vremena putem mejla ili telefona za sve konsultacije i savete.

Web development & SEO by
Smart Pro Solution
×

preloader