Pomoć pri izboru baterije

Litico tim iskusnih stručnjaka je kroz dugi niz godina upoznao potrebe klijenata i kupaca, kao i najćešće nedoumice koje mogu da se jave prilikom izbora adekvatne baterije, pa smo zbog toga izdvojili nekoliko specifičnih kategorija za koje često dobijamo upite i potrudili se da odgovorimo na pitanja koja nam postavljate kako bi vama olakšali izbor a i nama skratili vreme prilikom objašnjavanja.

Izaberite kategoriju proizvoda za koju je potrebna pomoć pri izboru

 1. Akumulatori i baterije za električna vozila i invalidska kolica
 2. Akumulatori za kosilice za travu
 3. Akumulatori za mašine za čišćenje
 4. Akumulatori za motocikle i skutere

Akumulatori su sekundarni galvanski elementi. Akumulator je uređaj koji služi za skladištenje i prozvodnju električne energije neposrednim pretvaranjem hemijske energije u električnu, i postaje izvor eiektricne energije jednosmerme struje. Akumulator je ustvari bаterija, vrsta elektrohemijskog uređаjа, kojа je sposobnа dа vrši dvostruko pretvаrаnje energije. Moguće je pretvаrаti električnu energiju u hemijsku, što se smаtrа punjenjem аkumulаtorа. Moguće je vršiti i pretvаrаnje hemijske energije u električnu, priključenjem električnog potrošаčа nа krаjeve аkumulаtorа, tj. polove, kаdа аkumulаtor proizvodi električnu energiju i predаje je električnom kolu. Akumulator je elektro-hemijski izvor energije koji oslobađa električnu energiju na kontrolisan način. Proces je reverzibilan, tj. može se više puta pretvarati hemijska u električnu energiju i obrnuto (mogu se puniti i prazniti). Broj ciklusa punjenja i pražnjenja je relativno veliki i može iznositi i do nekoliko hiljada.

Akumulator se sastoji od jedne ili više ćelija koje imaju dve elektrode (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. Pozitivna ploča je napravljena od olovo-dioksida (PbO 2), a negativna ploča od sunđerastog olova (Pb). Kada se na akumulator priključi električni potrošač, kroz elektrolit (H2SO4) u akumulatoru će poteći struja koja će napajati potrošača. Ovo će dovesti do hemijske reakcije unutar akumulatora, pri čemu će se na obe ploče formirati olovo sulfat tj. do ći će do pražnjenja akumulatora.

Kapacitet akumulatora je ustvari električno naelektrisanje iskazano u amperčasovima (Ah) koje akumulator može dati pri pražnjenju stalnom strujom. Tako na primer 10=600Ah zna či da bi taj akumulator mogao davati stalnu struju pražnjenja 60A tokom 10h. Nominalni kapacitet obično se uzima kapacitet akumulatora pri desetočasovnom pražnjenju i označava se C10. Kada je struja pražnjenja veća, kapacitet je manji.

 

Punjenje olovnog akumulatora je jednostavno, ali morate poštovati ispravne granice napona. Akumulator se može napuniti dovođenjem struje sa spoljašnjneg izvora napajanja. Izborom granice niskog napona zaštitićete bateriju, ali to dovodi do loših performansi i uzrokuje nakupljanje sulfacije na negativnoj ploči. Granica visokog napona poboljšava performanse, ali stvara mrežu korozije na pozitivnoj ploči. Iako se sulfacija može ukloniti ako se na vreme servisira, korozija je trajna. Zato za punjenje akumulatora je preporučeno korišćenje pametnih punjača koji kontrolišu ispravno punjenje (u raznim fazama i po tipu akumulatora) i imaju razne zaštite (od prepunjavanja, obrnutog polariteta, kratkog spoja, itd.).

Olovni kiselinski akumulaori se obično klasifikuju u tri upotrebe: automobilska (starterska ili SLI), pokretna snaga (trakciona ili duboko ciklična) i stacionarna (UPS).

 • Starterski akumulator je dizajnirana za pokretanje motora sa kratkim opterećenjem velike snage koje traje sekundu ili malo više. Zbog svoje veličine, baterija može isporučiti veliku struju, ali se ne može duboko prazniti. Starterski akumulatori su ocenjeni sa Ah ili RS (rezervni kapacitet) za označavanje sposobnosti skladištenja energije, kao i CCA (amperaža pri hladnom pokretanju) za označavanje struje koju baterija može isporučiti na hladnoj temperaturi. Starterske baterije imaju vrlo nizak unutrašnji otpor koji se postiže dodavanjem dodatnih ploča za maksimalnu površinu. Kod starterskih akumulatora pražnjenje je kratko i akumulator se puni tokom vožnje; ovde je naglasak na snazi, a ne na kapacitetu.
 • Duboko ciklični (trakcioni) akumulator napravljen je da obezbedi kontinuiranu snagu za invalidska kolica, viljuškare i drugo. Ova baterija je napravljena za maksimalni kapacitet i relativno veliki broj ciklusa. Ovo se postiže debelim olovnim pločama. Iako je akumulator dizajnirana za cikličnu upotrebu, potpuno pražnjenje i dalje izaziva stres, a broj ciklusa se odnosi na dubinu pražnjenja (DoD). Duboko ciklične baterije označene su u Ah ili minutama rada. Kapacitet se obično ocenjuje kao pražnjenje od 5 i 20 sati.
 • Stacionarni akumulatori dolaze u širokom spektru dizajna za različite primene. Koriste se za aplikacije gde je napajanje potrebno samo u stanju pripravnosti ili u slučaju nužde. Stacionarne baterije se retko pra Ovi akumulatori ostaju na kontinuiranom plovnom punjenju tako da se mogu koristiti na zahtev. Stacionarne baterije se obično koriste za rezervno napajanje u hitnim slučajevima, telekomunikacionu opremu, medicinsku opremu i neprekidno napajanje (UPS).

Starterski akumulaor se ne može zameniti duboko cikličnim akumulatorom ili obrnuto. Dostupne su kombinovane startne/duboko ciklične za kamione, autobuse, javnu bezbednost i vojna vozila, ali ove jedinice su velike i teške.

Konvencionalna tehnologija akumulatora. Olovni kiselinski akumulator koji je izumio francuski naučnik Gaston Planté 1859. godine bila je prva punjiva baterija za komercijalnu upotrebu. Ova tehnologija je i najeftinija i ima široku upotrebu, ali zahteva i povremeno održavanje i kontrolu. Priključivanjem spoljašnjeg izvora napajanja dolazi do stvaranja olovnog sulfata u polazne materijale, tj. u olovo dioksid i sunđerasto olovo. Kako se akumulator puni, elektricitet počinje da vrši dekompoziciju (hidrolizu) vode unutar elektrolita na njene sastavne elemente vodonik i kiseonik, koji se oslobađaju kao gas. To je uzrok “gasiranja” akumulatora tokom punjenja. Olovne akumulatore možemo puniti različitim jačinama struje pazeći pri tome da napon po ćeliji ne bude veći od 2.4V, jer iznad tog napona dolazi do elektrolize vode. Tada se oslobađaju gasovi (vodonik i kiseonik), pa se stiče utisak da da elektrolit “ključa”. Ova pojava se obično naziva GASIRANJE. To se obično smatra znakom da je akumulator napunjen. Ako bi pustili da se akumulator puni i nakon početka “gasiranja” moglo bi doći do njegovog oštećenja. Potrebna je određena količina vode I sumporne kiseline da bi hemijska reakcija mogla da se željeno odvija. Na primer: 65% vode I 35% sumporne kiseline bi predstavljalo idealnu kombinaciju. Zato je povremeno potrebno ispustiti gasove i doliti (po mogućtsvu destilovanu) vodu.

Prva hermetička olovna kiselinska baterija bez održavanja pojavila se sredinom 1970-ih. Za kontrolu ventilacije tokom stresnog punjenja i brzog pražnjenja, dodati su ventili koji ispuštaju gasove ako se pritisak poveća. Umesto potapanja ploča u tečnost, elektrolit se upija u navlaženi separator. Ovo omogućava rad baterije u bilo kojoj fizičkoj orijentaciji bez curenja. Uobičajeno poznati kao olovno kiselinski regulisani ventilom (VRLA) ili hermetički olovno kiselinski (SLA).

AGM tehnolgija akumulatora. (Absorbed Glass Mat) su vrsta ventilom regulisanih olovno kiselinskih akumulatora koje su izrađene od vrlo finih staklenh vlakana. AGM materijal razdvaja pozitivne i negativne ploče i poput sunđera upija elektrolite sumporne kiseline. AGM suspenduje elektrolit u posebno dizajniranu staklenu prostirku. Ovo nudi nekoliko prednosti sistema, uključujući brže punjenje i trenutne struje visokog opterećenja na zahtev. Ovaj tip akumulatora je skuplji nego konvecionalni ali jeftiniji od GEL-a.

GEL tehnologija akumulatora. Gel akumulatori su idealna tehnologija akumulatora za takvu opremu koja zahteva redovnu upotrebu (cikličnu). Gel ćelija sadrži gel tipa silika koji suspenduje elektrolit u pastu. GEL baterije se mogu pohvaliti većom otpornošću na ekstremne temperature, udarce i vibracije. Iako je ova tehnologija najskuplja od navedenih, isto tako su ovi akumulatori i najdugotrajnji i najizdržljiviji.

Sa ciklusima i godinama, kapacitet AGM -a postepeno se gubi; S druge strane, Gel ima krivu performansi u obliku kupole i duže ostaje u opsegu visokih performansi, ali zatim naglo opada prema kraju trajanja.

18650 predstavlja dimenziju cilindrične baterije koje ima prečnik 18mm i dužinu 65mm.

Dve najvažnije karakteristike ove baterije su kapacitet koji se meri u mAh (mili amper časovima) i maksimalna struja pražnjenja koja se meri u A (amperima). Kada birate bateriju morate izabrati jednu ili drugu od ove dve karakteristike. Baterija sa visokim kapacitetom često imaju malu struju pražnjenja. Baterije koje trpe visoke struje pražnjenja često imaju niži kapacitet. Trenutno najveći kapacitet je 3500mAh, a najveća struja pražnjenja 35A za jednu 18650 ćeliju.

18650 ćelije punimo specijalizovanim punjačima za Li-ion ćelije napon punjenja 4.2V . Sve Li-ion ćelije pune se konstantnom strujom (primer 2A) dok ne postignemo napon 4.2V u tom trenutku punjač obara struju punjenja zadržavajući konstantan napon 4.2V do 3-5% dela konstantne struje (primer 0.1A) gde se punjenje prekida. Ove baterije nemaju memorijski efekat i mogu se uvek dopunjavati.

Postoje 18650 Li-ion baterije koje se nazivaju i „nezaštićene“, to ne znači da nisu bezbedne nego da nemaju dodatnu elektronsku zaštitu. Ako je „Zaštićeno“, to znači da je spoljna zaštitna ploča dodata na dno baterije, a ravna žica sa strane. Ovo će povećati dužinu baterije za 2.5 do 3 mm, a širina može biti 0.5 mm šira.

Postoje dve vrste 18650 baterija u odnosu kakv im je tip vrha (ili plus pol). „Flat top“ znači da imaju ravan vrh. „Button top“ znači da im je vrh ispupčen (kao kod standardnih alkalnih baterija)

Osim veličine i kapaciteta, možda ćete primetiti troslovne kodove na većini Li baterija, poput ICR, IMR, INR, NCR, itd. Štampanih na bateriji, poput Samsung ICR18650-26F, INR18650-30K, Panasonic NCR18650B, itd. vrste litijum-jonskih baterija. Kodovi od tri slova su proizvođački kodovi i većina, ali ne svi, koriste ovo kao standardni način pozivanja na različite vrste ćelija.

“I_R”;

 • Prvo slovo “I” samo znači da je ćelija Li-ion punjiva.
 • Drugo slovo odnosi se na materijal katode.
 • Poslednje slovo „R“ samo znači da je ćelija okrugla.
 • ICR = Li-ion punjiva baterija, “C” = Kobalt.
 • IMR = “M” označava mangan ili “Mn”.
 • INR = „N“ označava nikal.
 • IFR = “F” označava element “Fe” koji je gvožđe.

 

Naziv NCR18650B je samo Panasonic -ov broj dela, a takođe je i litijum -kobaltova baterija, poput ICR ćelije. Panasonic stavlja neke dodatne sigurnosne funkcije koje ga čine najsigurnijim od bilo koje ICR ćelije.

Ponekad vidite specifikaciju baterije 18650 kao 3.7 V, na primer Samsung ICR18650-26F, ali neki mogu reći da je to 4.2 V, zašto? 3.7 V je nominalni napon, dok je 4.2 V napon punjenja.

 

Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja” (MCDC) je najveća električna struja pri kojoj se baterija može kontinuirano prazniti pre nego što baterija otkaže. Ovu specifikaciju je postavio proizvođač i ona je standardno merilo u industriji.

Stopa pulsirajućeg pražnjenja” nije standardno merenje i varira od proizvođača do prodavca, čineći poređenja od kompanije do kompanije nemogućim, pa se stoga ne treba oslanjati na njih.

Prilikom zamene baterija, obavezno proverite detalje poput tipa baterije, napona, hemijskog sastava, dimenzije, kapacitet, maksimalna struja pražnjenja, struja punjenja i/ili napon (punjive baterije), samopražnjenje itd. Ovo zvuči komplikovano, ali zapravo ne mora biti tako.

Postoji nekoliko hemijskih tipova ovih baterija: alkalne, srebro oksid, cink vazduh, litijumske, NiMH što dovodi do zabune među njihovim korisnicima.

Takođe, neki proizvođači naizmenično koriste iste oznake i za alkalne i za srebro-oksidne baterije. Na primer, baterija AG13 treba da bude „alkalna G13“ baterija, a baterija SG13 treba da bude „srebrna G13“ baterija. Međutim, AG13 (AG **) i SG13 (SG **) se često koriste za srebrne baterije, dok se AG13 (AG **) uglavnom koristi samo za alkalne baterije.

Brojna oznaka na kraju koda predstavlja oznake prečnika i debljine same baterije izražena u milimetrima. Kao primer, CR2430, slovo C označava hemiju baterija koja je litijum. Slovo R nam govori o obliku baterije koji je okrugli. A tri ili četvorocifreni referentni brojevi na baterijama pokazuju tačnu ili približnu veličinu po potrebi — 2032 = baterija je prečnika 20 mm i debljine 3.2 mm.

Alkalne dugmetne/dugmaste baterije su pouzdane i jeftine baterije. Njihov nominalni napon je 1.5 volti, ali kako se baterija koristi, njen napon vremenom opada.

Nominalni  kapacitet zavisi od graničnog napona korišćenog uređaja. Ako se radi o nekoj vrsti elektroničke opreme koja zahtijeva konstantan i relativno visok napon, tada je nominalni kapacitet ovih baterija prilično nizak – takav uređaj će brzo zahtijevati nove zamenske baterije. Ako se alkalne baterije koriste u uređajima koji tolerišu nizak napon baterije, tada je nominalni kapacitet veći, jer za takav uređaj uskoro neće biti potrebne nove baterije.

Tipične oznake alkalnih baterija su LR ##, LR ####, AG ## ili slične. Tipičan kapacitet, na primer, alkalnog LR44 je u opsegu 110-130 mAh, što je manje u poređenju sa ekvivalentnim srebro-oksid (150-200 mAh) ili cink-vazduh (600-700 mAh).

Srebro-oksid dugmetne/dugmaste baterije su najpopularniji tip ovih baterija. Nisu skupe, često imaju rok trajanja od 10 ili više godina, imaju veoma stalan napon tokom rada, što je vrlo slično nominalnom naponu alkalne baterije (1.55 V prema 1.50 V). Ova razlika od 0.05 V retko predstavlja problem , u stvarnom životu više uređaja će imati problema zbog pada napona u alkalnim baterijama nego sa nešto većim naponom baterija srebro-oksid.

Tipične oznake srebro-oksid baterija su SR ##, SR ####, SG ## ili slične. Opet, neki proizvođači ih takođe označavaju alkalnom oznakom AG ## kako bi naglasili da su njihove srebro-oksid (SG ##) baterije zamena za alkalne baterije AG ##.

Tipičan kapacitet, na primer, srebro-oksida SR44 je u opsegu od 150-200 mAh, što je veće od ekvivalentnog alkalnog kapaciteta LR44 (110-130 mAh) i manje od cink-vazduh (600-700 mAh).

Cink-vazduh dugmetne/dugmaste baterije se uglavnom koriste za slušne aparate. Imaju nešto niži nominalni napon (1.4 – 1.45 V), ali je taj napon zapravo vrlo sličan ili čak veći od napona alkalnih baterija tokom upotrebe, napon je prilično konstantan tokom upotrebe.

Takođe, ove baterije imaju najveći kapacitet od svih hemijskih sastava koji se koriste za dugmetne baterije, njihov tipični kapacitet je 600-700 mAh, što je nekoliko puta veći kapacitet čak i u poređenju sa srebro-oksidnim.

Međutim, ove baterije nisu toliko česte iz nekoliko razloga, ali najvažniji je da rade pomoću vazduha (kiseonik iz vazduha) i nakon što im se elektrolit osuši, one nisu upotrebljive i moraju se zameniti. U zavisnosti od modela i proizvođača, nakon uklanjanja zaštitnog jezička, ostavite ih nekoliko minuta na vazduhu (da kiseonik uđe u bateriju) i koristite ih nekoliko nedelja.

Litijumske dugmetne/dugmaste baterije su uglavnom primarne (nepunjive) 3V baterije. Njihova negativna elektroda je litijum, dok je pozitivna elektroda ili mangan-dioksid ili ugljen-monofluorid.

Oznake litijumskih baterija sa mangan-dioksidom počinju sa „C“ i generalno je njihov radni temperaturni opseg između -20°C (-4°F) i 70°C (158°F). Nominalni napon je 3.0V, a granični napon 2.0V. Tipičan primer je baterija CR2032, tipičnog kapaciteta ~ 225 mAh

Oznake litijumskih baterija od ugljen-monofluorida počinju sa „B“ i generalno je njihov opseg radne temperature -30°C (-22°F) i 85°C (185°F). Nominalni napon je 2.8V, a granični napon 2.25V. Tipičan primer je baterija BR2032, tipičnog kapaciteta ~ 190 mAh.

Generalno BR #### i CR #### su međusobno zamenljive baterije, neznatno niži napon BR #### baterija nije problem, barem ne za većinu uobičajenih uređaja. Ali, za uređaje koji rade na ekstremnim temperaturama, BR #### baterije se preporučuju u odnosu na CR #### baterije.

Na tržištu postoje i sekundarne (punjive) litijumske dugmetne baterije. Njihova najčešća oznaka je LiR ####, a nominalni napon je 3.6 ili 3.7 volti. Njihov kapacitet je mnogo manji od nepunjivih CR ili BR baterija, ali se mogu puniti i prazniti više puta (do ili čak više od 1000 puta). Na primer, kapacitet LiR2032 (ili LIR2032, ML2032 itd.) je u rasponu od 50-80 mAh. Zamenu baterija tipa CR ili BR sa baterijama LiR treba izvršiti samo ako uređaj radi ispravno kada se napaja sa 3.6 V (umesto 2.8V ili 3.0V). Ova razlika od 0.6V može uzrokovati probleme u radu, a može čak i oštetiti određene uređaje.

Punjive litijumske i NiMH dugmetne baterije se uglavnom koriste u industrijske svrhe.

Ručne radio stanice proizvode se tako da mogu izdržati približno 8-12 sati u zavisnosti od upotrebe. U proseku, baterije za ručne radio stanice će trajati između 18 i 24 meseca.

Baterije za ručne radio stanice su izrađene na osnovu osnovnog proračuna 5/5/90. Proizvođači baterija pretpostavljaju da će baterija imati radni ciklus od 5% vremena razgovora, 5% vremena slušanja, 90% stanja pripravnosti. Reference koje možete videti o trajanju baterije od X sati zasnivaju se na pretpostavljenoj upotrebi 5/5/90.

NiMH baterije su malo skuplje i podložnije su problemima sa prekomernim punjenjem, ali su manje i lakše. Obično traju 1-2 godine.

Li-Ion baterije su najskuplje, ali su i najmanje i najlakše. Međutim, one su ograničene na određeni broj ciklusa punjenja i jednom kada se dostigne taj broj (500, 750, 1000), one više neće napajati. Takođe, njihov napredni hemijski sastav znači da im je potrebna posebna vrsta punjača, ali možete ih pokrenuti za samo sat vremena.

Važno je napomenuti da što je veća snaga (W) vaše ručne radio stanice, to brže troši bateriju.

Punjači obezbeđuju brzo punjenje i mogu potpuno napuniti bateriju za samo tri sata. Punjač će obezbediti potpuno punjenje prvih 85% napunjenosti, a zatim će obezbediti sporo “trickle” punjenje preostalih 15%. Ovo sprečava prekomerno punjenje baterije, što bi skratilo njen vek trajanja. Skoro svi proizvođači savetuju vam da isključite radio dok se puni. Ako to ne učinite, radio istovremeno crpi struju i puni se. Ovo može skratiti vek trajanja baterije.

Li-Ion ćelije imaju veliku gustinu energije. Ovo minimizira veličina i težina baterije. Li-Ion baterije zahtevaju malo održavanja i nemaju memorijski efekat. Ne zahtevaju redovne cikluse punjenja/pražnjenja kako bi se produžio vek trajanja baterije. Li-Ion baterije ne zahtevaju redovno punjenje dok su sklaištene.

NiMH ćelije imaju veći unutrašnju otpornost i zbog toga nisu pogodne za visoke struje punjenja i pražnjenja, ili niske temperature. Ovo uzrokuje napon NiMH baterija da brzo opada na minus temperaturama i pod velikm strujnim opterećenjem. To znači da se pun kapacitet ovih NiMH baterija ne može iskoristiti na niskim temperaturama. NiMH baterije uvek bi trebalo da se čuvaju potpuno napunjene, a da se ponovo pune najkasnije posle 180 dana. Visoke temperature i visoka vlažnost atmosfere ubrzava efekat samopražnjenja.

Temperatura ima posebno značajan uticaj na kapacitet baterije. Korisni kapacitet opada brzo sa smanjenjem temperature. Kontinuirana upotreba u gornji temperaturni opseg skraćuje vek trajanja baterije.

Baterija za laptop je najvažniji deo laptopa. Bez njih laptop je u stvari manji desktop kompjuter i nije prenosiv. Baterija za laptop je tehnički „baterijski paket“. To je u suštini plastična kutija koja sadrži niz ćelija baterije zajedno sa nekim sigurnosnim i upravljačkim kolima. Ovo elektronsko kolo upravlja snagom koja ulazi u bateriju tokom punjenja i snagom koja izlazi iz svake ćelije baterije tokom pražnjenja. Ovo elektronsko kolo reguliše protok naelektrisanja u i iz svake unutrašnje ćelije u bateriji, čime se osigurava da svaka ćelija ima jednako naelektrisanje u svakom trenutku, čime se obezbeđuje optimalna upotreba i dug vek svake ćelije. Takođe obezbeđuje da se ćelije ne napune previše, što skraćuje vek baterije.

Baterijska ćelija je stvarni deo koji sadrži hemikalije koje skladište električnu energiju. Ukupni kapacitet baterije određen je ocenama svake ćelije i brojem ćelija koje baterija sadrži. Broj ćelija će promeniti ukupnu veličinu baterije zajedno sa njenim kapacitetom. Na primer, baterija koja ima 12 ćelija biće dvostruko veća od baterije koja ima samo 6 ćelija.

Mili amper čas (mAh) predstavljaju količinu uskladištene energije u vašoj bateriji. Što je veća ocena mAh, baterija će duže trajati. To samo znači da će baterija većeg kapaciteta trajati duže. Ukupna količina energije koju možete dobiti iz baterije će se menjati u zavisnosti od toga koliko se brzo isprazni. Baterije se ocenjuju na osnovu toga koliko dugo će raditi sa fiksnom stopom pražnjenja. Električna jedinica amper (A) ili amp opisuje koliko brzo struja teče. Ove ocene će opisati koliko će vremena trebati da se baterija iscrpi pri datoj stopi pražnjenja. Na primer, ćelija od 2 ampera na sat idealno će proizvesti 2 ampera za 1 sat ili 1 amper za 2 sata. Ukupni kapacitet laptop baterije određen je ocenama pojedinačnih ćelija, kao i rasporedom ćelija. Li-Ion ćelije su obično ocenjene na 2000-2900mAh, a najčešća je 2200mAh. Ocene mAh dodaju se za ćelije koje su paralelno povezane (sve + povezane jedna sa drugom i sve – povezane jedna sa drugom). Laptop baterije obično imaju između 1-4 paralelnih grupa koje proizvode uobičajene ocene od 2200mAh, 4400mAh, 6600mAh i 8800mAh.

Vat (W) meri količinu energije koju uređaj koristi. Ova ocena se obično nalazi na vašem monitoru, laptopu ili drugim uređajima koji crpe energiju iz izvora baterije.

Volt (V) ili napon meri količinu električne energije koja se isporučuje na vaš laptop. Napon baterije se određuje hemijskim sastavom same ćelije. Svaka druga hemija proizvodi drugačiji napon. Veći naponi su poželjniji jer će omogućiti ćeliji da proizvodi veću ukupnu snagu. Na primer: tipične alkalne ćelije su ocenjene na 1.5V, NiMh na 1.2V, a Li-Ion ćelije na 3.6V. Veći napon Li-Iona ukazuje na to da je sposoban proizvesti tri puta više energije od identične NiMh ćelije.

Napon baterijskih ćelija se menja između punog punjenja i pražnjenja. Proizvođači ćelija dodeljuju vrednost koja je u sredini radnog opsega. Po pravilu, sve ćelije istog hemijskog sastava će imati istu ocenu. Neke Li-Ion ćelije su ocenjene na 3.7V umesto standardnih 3.6V. Ova mala razlika može se pripisati malim razlikama u proizvodnim procesima, materijalima, au nekim slučajevima i metodologijama ocjenjivanja dobavljača. Ukupan napon za bateriju laptopa određen je rasporedom ćelija. Povezivanje ćelija u seriji (od kraja do kraja, od + do -) će dodati napon svake ćelije. Tipične konfiguracije imaju serijske grupe od 3 ili 4 ćelije za proizvodnju tipičnih ocena od 10.8, 11.1V, 14.4V, 14.8V.

Baterija za laptop će obično trajati između 500-700 ciklusa punjenja pre nego što je potrebno zameniti novom. Broj ciklusa punjenja baterije zavisi od upotrebe prenosnog računara. Što češće morate da punite laptop, pre ćete morati da zamenite bateriju.

Nikl-Metal-Hidrid (NiMH) hemijski sastav ove baterije daje veću snagu za njenu težinu. Nedostatak je što traju samo 500 ciklusa, što ih čini najnižim učinkom u području korisnog veka trajanja. I ako ih povremeno ne ispraznite i potpuno napunite, njihov vek trajanja se smanjuje. Povećavate broj ciklusa kada radite sa laptopom isključenim sa punjača samo na kratko, zatim ga priključite i napunite baterije. Zapamtite NiMH baterijama više odgovara da se prazne samo delimično.

Litijum-jon (Li-ion) od vrsta baterija, litijum-jonske ćelije imaju neke prednosti. Imaju gustinu energije od 150 vat-časa po kilogramu. Kao i NiMH, Li-ion baterije nemaju memorijski efekat. Ovaj tip je lagan i radi bolje od ostalih vrsta baterija. Svaki litijum-jonski baterijski paket u vašem laptopu mora imati sopstveni elektronsko zaštitno kolo koji štiti od prekomernog punjenja, prekomernog pražnjenja i previsoke struje.

Oznaka baterije uvek se nalazi na samoj bateriji. Da biste to identifikovali, uklonite bateriju iz računara i proverite nalepnicu. Osim podataka o zemlji proizvodnje i znakova upozorenja, postoji i jedinstveni kod baterije. U zavisnosti od proizvođača i računara, kod baterije sastoji se od različitih slova i konfiguracija brojeva. Ovo su najpopularniji obrasci:

 • za Apple: AXXXX — primer: A1185;
 • za Acer: ASXXXXX — primer: AS07A31;
 • za Asus: AXX— (primer: A32-M50);
 • za Dell: niz slova i brojeva u zavisnosti od generacije računara (primer: GW240 ili J1KND);
 • za Fujitsu-Siemens— Šifra baterije — 3S4400-S1S3;
 • za brendove HP / Compaq:
  • HSTNN-XXXX (primer: HSTNN-UB72);
  • 9 brojeva, poslednja tri prethodi crtica — primer: 485041-001;
 • za Lenovo / IBM, FRU i ATM brojvi — primer: 42T4504;
 • za MSI: BTY-XXX — primer: BTY-L74;
 • za SamsungAA-XXXXXX— primer: AA-PB9NC6B;
 • za Sony: kod VGP-BPSXX — primer: VGP-BPS13;
 • za Toshiba: znakovi PAXXXX (primer: PA3534-1BRS).

UPS sadrži bateriju koja se „uključuje“ kada uređaj oseti gubitak napajanja iz primarnog izvora. Ako krajnji korisnik radi na računaru kada UPS obavesti o gubitku napajanja, ima vremena da sačuva sve podatke na kojima radi i izađe pre nego što se isprazni. Performanse UPS -a u velikoj meri zavise od baterije. Baterija skladišti energiju potrebnu za rad vaših uređaja tokom nestanka struje.

Olovne kiselinske baterije imaju dokazanu pouzdanost kada se koriste u sistemu neprekidnog napajanja. U velikim energetskim aplikacijama, gde težina nije najvažnija briga, one pružaju najekonomičniji izbor. Ova isplativost je kombinovana sa drugim kvalitetima performansi, kao što su niska unutrašnja otpornost i velika tolerancija.

Olovne hermetičke Regulisane Ventilom (VRLA) baterije su zatvorene u kućištu koje ima ventil koji otpušta gas ako unutrašnji pritisak postane prevelik, pa otuda i termin „regulisani ventilom“.

Pošto su zapečaćene, mogu se montirati vertikalno ili horizontalno, pa su pogodne za upotrebu u odeljcima za baterije, nosačima za police ili spoljnim ormarićima. Osim toga, nije im potrebno nikakvo dodatno održavanje, poput redovnog dopunjavanja vodom.

Postoje dve glavne vrste sastava elektrolita koji se koriste u VRLA UPS bateriji: Apsorbovana staklena podloga (AGM), gde se elektrolit drži u separatoru poroznog stakla od mikrovlakana; i GEL, koji je napravljen od mešavine sumporne kiseline i silicijum dioksida, pa je sadržan u gelastom stanju.

AGM tehnologija je norma za UPS baterije zbog svoje niske cene, manjeg unutrašnjeg otpora i većih brzina punjenja/pražnjenja.

VRLA Gel baterija, za poređenje, ima veći unutrašnji otpor, što ga čini manje pogodnim za pražnjenje velike brzine, uobičajeno za UPS aplikacije. Nudi prednosti u smislu šireg opsega radnih temperatura i produženog životnog veka.

Olovne Kiselinske Ventilirajuće (VLA) baterije poznate i kao poplavljene, ove baterije imaju ploče koje su preplavljene kiselinom sa elektrolitom. Imaju dug životni vek i obično se koriste u velikim instalacijama kojima je potrebna visoka amper-časovna (Ah) ocena.

Pošto nisu zapečaćene, gas izlazi direktno u okolinu. To znači da instalacije koje koriste VLA baterije zahtijevaju snažnije ventilacijske sisteme i mogu predstavljati veću sigurnosnu opasnost. Ne mogu se koristiti u ormarićima ili stalcima, što znači da nisu pogodni za kancelarijsko okruženje ili instalacije data centra.

Nominalne vrednosti kapaciteta (u amper-časovima) koje postavljaju proizvođači baterija obično se odnose na desetosatno pražnjenje (C/10) olovne baterije. Za UPS sisteme, stvarni upotrebljivi kapacitet koji se može izvući znatno je manji od nominalnog zbog kraćeg trajanja pražnjenja. Količina potrebne energije u okviru specifičnog vremena autonomije glavni su faktori koji utiču na veličinu baterije.

Bitni aspekti baterije na koje se treba obratiti pažnja, pri izboru baterje su: Trajanje baterije, Radna temperatura, Dubina pražnjenja, Vreme punjenja.

Trajanje baterije. Tip baterije u skladu sa životnim vekom koji se zahteva specifikacijama projekta treba da budeodgovarajuće izabran. Životni vek baterije zavisi od različitih faktora, i stvarni radni vek se može značajno razlikovati od projektovanog životnog veka koji su odredili proizvođači, u većini slučajeva (npr. gde je temperatura viša od nominalnog).

Radna temperatura ima snažan uticaj na trajanje baterije i performanse. Proizvođači preporučuju da baterije rade na 20°C – 25°C. Više temperature povećavaju performanse baterije, ali smanjuju njen vek trajanja. Prema Arrheniusovom zakonu, trajanje baterije se drastično smanjuje svakih 10°C preko opsega od 20°C do 25°C.

Dubina pražnjenja (DOD). Baterije se mogu potpuno ili delimično isprazniti. Što se baterija manje prazni (stanje napunjenosti) po ciklusu, manji je broj ciklusa koje će baterija obezbediti tokom celog svog veka trajanja. Broj ciklusa obično nije toliko relevantan za UPS sisteme, jer oni obično koriste baterije samo nekoliko puta godišnje. Međutim, u nekim slučajevima i specifičnim instalacijama ovaj aspekt može biti relevantniji.

Vreme punjenja zavisi od maksimalne snage koju baterija može da prihvati bez ugrožavanja njenog veka trajanja. Za olovne baterije, snaga i napon punjenja su obično veličine da obezbede maksimalnu struju od C/10 (brzina punjenja u amperima je jedna desetina ukupnog kapaciteta baterije u amper- časovima), uz konstantnu metodologiju punjenja i konstantan napon.

 1. Alkalne baterije
 2. Alkalne baterije specijalne namene

Jedna od ključnih prednosti hemijskog sastava alkalne baterije je njena sposobnost da napaja svakodnevne uređaje poput budilnika, električnih aparata za brijanje, daljinskih upravljača, radija, i mnogih drugih uređaja. Alkalne baterije su postale jedna od osnovnih životnih potreba, što je rezultiralo rastućom potražnjom/potrebom za ovim baterijama.

Alkalne baterije su primarne baterije za jednokratnu upotrebu, koje je potrebno zameniti nakon potpunog pražnjenja. U proseku se očekuje da alkalna baterija napaja uređaj u periodu od dva do četiri meseca (osim u nekoliko aplikacija sa niskim pražnjenjem), nakon čega je potrebno zameniti je novom baterijom. Široka dostupnost, zajedno sa širokim izborom koji proizvođači nude prema aplikacijama (različite serije alkalnih baterija se lansiraju u aplikacijama sa srednjim, visokim i niskim pražnjenjem), stvaraju potražnju za alkalnim baterijama.

Alkalne baterije su dostupne u različitim veličinama prema aplikacijama (kao što su AAA, AA, C, D, 9 V, dugmetne i druge). Sve ove konfiguracije će se verovatno koristiti na uređajima odmah nakon kupovine, što ih čini pogodnim za upotrebu čak i u hitnim situacijama. Osim toga, dug vek trajanja ovih baterija čini ih pogodnim za skladištenje. Alkalne baterije takođe imaju veoma dobar rok trajanja, čak i kad stoje dugo – traju i do deset godina, a da ne dožive primetno pogoršanje performansi.

Alkalne baterije ostaju najčešće korišćeni hemijski sastav baterija zbog široke dostupnosti, raspona odgovarajućih aplikacija i pouzdanosti u mnogim različitim okruženjima i podnebljima.

Važno je napomenuti da će se napon baterije smanjivati tokom njenog veka trajanja. Ovo je prihvatljivo jer električni uređaji mogu normalno raditi u rasponu od 0.9 do 1.5 volti. Što je niža temperatura, alkalna baterija je manje efikasna. Hladne temperature usporavaju kretanje jona. Usporavanje hemijske aktivnosti smanjuje napon baterije dok struja ostaje konstantna. Još jedan faktor koji utiče na vek trajanja alkalne baterije je količina potrošene struje. Što je veće opterećenje baterije, brže će se isprazniti.

U poređenju sa drugim baterijama, alkalne baterije imaju neke nedostatke. Na primer, u poređenju sa litijum -jonskom baterijom, alkalna baterija je glomaznija i teža. Još jedan nedostatak alkalne baterije je visok unutrašnji otpor. Veliki unutrašnji otpor smanjuje izlaznu snagu baterije.

Alkalne baterije imaju mnoge pozitivne prednosti kao što su niska cena, lako dostupni, standardne veličine, velika energija itd. Naravno, uvek postoje neki nedostaci, ali prednosti često nadmašuju te nedostatke u mnogim uobičajenim aplikacijama, pa alkalne baterije ostaju popularan izbor u mnogim segmentima tržišta.

Cink-ugljene ćelije, ili suva ćelija, praotac je današnjih ćelija i često se naziva Leclanche ćelija po svom pronalazaču Georgesu Leclancheu. Suve cink-ugljene ćelije su primarne ćelije jer, kada se ćelija isprazni, ne može se ponovo puniti i mora se odbaciti.

Cink-ugljene baterije obično pružaju 1.4 do 1.7 volti DC električne energije koja postupno opada na 0.9 volti tokom upotrebe. Na ćelije ne utiču mnoge nečistoće koje njihovi sastojci sadrže i ostaju jeftine bez obzira da li se koriste pri velikim ili lakim električnim opterećenjima. Uprkos niskim troškovima, ćelije imaju odličan rok trajanja i imaju vrlo malo mogućnosti curenja kada se ne koriste duži vremenski period.

Proizvođači ih obično označavaju kao heavy-duty, extra-heavy-duty, or super-heavy-duty. Super Heavi Duti su vrhunske cink ugljene ćelije, koji se bolje ponašaju na umerenim do teškim pražnjenjima ili kontinuiranim pražnjenjima.

Uprkos mnogim novim tehnologijama koje se pojavljuju na tržištu od njegovog pronalaska, cink-ugljene baterije ostaje u upotrebi zbog izuzetno niskih troškova proizvodnje. Njihova druga vrlina je vrlo niska stopa samopražnjenja, što ih čini idealnim za aplikacije koje se koriste s vremena na vreme. Kao što su daljinski upravljači i alarmi za dim.

To su proizvodi namenjeni prenosivim uređajima, daljinskim upravljanim uređajima, samohodnim robotima, ali i zamena za obične AA i AAA baterije, ćelijske pakete za uređaje velike struje (električni alati, RC modeli), kao i komponente koje mogu biti od interesa prvenstveno proizvođačima elektronske opreme, odnosno baterija namenjenih za fabričku ugradnju u različite uređaje ili čak za montažu na PCB. Kupovina seta AA ili AAA baterija i univerzalnog punjača je ekonomično, praktično i ekološko rešenje.

Vrlo je bitno znati detaljne parametre baterija koji se zamenjuju (kapacitet, tip, napon, izlaz).

NiMH baterija sastoji se od dve metalne trake, koje deluju kao pozitivna i negativna elektroda, i izolacionog separatora folije koji se nalazi između njih. Pozitivna elektroda je obično napravljena od nikla, negativna od metal-hidrida, pa otuda i naziv „NiMH“ ili „Nikl-Metal-Hidrid“.

Imaju široku primenu u većine aplikacija gde postoji velika potrošnja energije je mesto gde NiMH baterije pripadaju. Najpopularnije aplikacije su digitalni fotoaparati, baterijske lampe, igračke, ručne radio stanice i još mnogo drugih uređaja sa visokim stepenom pražnjenja.

U većini situacija, NiMH baterije mogu zameniti (jednokratne) primarne baterije, posebno za elektronske uređaje sa visokim pražnjenjem. Glavne prednosti su što će vam nakon početnog ulaganja uštedeti novac jer možete ponovo koristiti te baterije stotinama puta, a imaju i dodatnu korist u očuvanju životne sredine štedeći sirovine i izbegavajući otpad baterija za jednokratnu upotrebu, koje većinom završe na deponiji.

Samopražnjenje je pojava u punjivim baterijama u kojoj unutrašnje hemijske reakcije smanjuju uskladišteno punjenje baterije bez ikakve veze između elektroda, odnosno kada se ne koriste u uređaju. NiMH baterije se samoprazne oko 1% dnevno, pa ako se koriste u uređaju sa niskom potrošnjom energije ili u stanju pripravnosti, baterija će izdržati samo oko 90 dana pre nego što je potrebno ponovno punjenje. Ali postoje dostupne verzije sa niskim samopražnjenjem (LSD) (poput eneloopa).

NiMH baterije ostaju na oko 1.2 volta skoro 80% svog ciklusa pražnjenja. Mogu se puniti do 500-1000 puta i trajaće duže od alkalnih ili NiCd baterija.

Prekomerno punjenje može smanjiti životni vek ciklusa (koliko puta se baterija može napuniti). Pametni punjači znaju kada je baterija puna i prestaju da je pune, što produžava vek baterije. Takođe ćete dobiti više ciklusa ako dopunite baterije pre nego što se potpuno isprazne.

NiMH baterije ne pate od memorijskog efekta kao NiCd baterije. Sa napretkom tehnologije za punjive baterije, ovaj problem je praktično iskorenjen u savremenim NiMH punjivim baterijama.

NiCd je hemijska skraćenica za sastav nikl-kadmijumskih baterija, koje su vrsta sekundarnih (punjivih) baterija. Nikl-kadmijumske baterije sadrže hemikalije nikl (Ni) i kadmijum (Cd), u različitim oblicima i sastavima. Obično je pozitivna elektroda napravljena od nikal -hidroksida (Ni (OH) 2), a negativna elektroda je sastavljena od kadmijum -hidroksida (Cd (OH) 2), pri čemu je sam elektrolit kalijum -hidroksid (KOH).

Jedna od najpraktičnijih primena NiCd baterija je u bežičnim električnim alatima. Električni alati zahtevaju veliku količinu napajanja tokom celog vremena korišćenja i ne funkcionišu tako dobro s padom napona kao što bi to mogla činiti tipična baterija.

NiCd baterije se razlikuju od tipičnih alkalnih baterija ili olovnih baterija na nekoliko ključnih načina. Jedna od glavnih razlika je u naponu ćelije. Tipična alkalna ili olovna baterija ima ćelijski napon od približno 2V, koji zatim stalno opada kako se prazni. NiCd baterije su jedinstvene po tome što će održavati stabilan napon od 1.2V po ćeliji sve dok se skoro potpuno ne isprazne. Zbog toga NiCd baterije imaju mogućnost isporuke pune izlazne snage do kraja ciklusa pražnjenja. Dakle, iako imaju niži napon po ćeliji, imaju snažniju isporuku tokom čitave aplikacije.

Još jedan razlog zašto NiCd baterije mogu isporučiti tako veliku izlaznu snagu je to što imaju vrlo nizak unutrašnji otpor. Budući da im je unutrašnji otpor tako nizak, sposobne su da dostave veliku snagu vrlo brzo, kao i da vrlo brzo prihvate veliku snagu. Imajući tako nizak unutrašnji otpor održava unutrašnju temperaturu niskom, omogućavajući brzo vreme punjenja i pražnjenja.

Još jedna jedinstvena karakteristika NiCd baterija leži u načinu punjenja. NiCd baterije zahtevaju stalnu amperažu i samo vrlo male promene u naponu. Brzina punjenja za NiCd je između 1.2 V i 1.45 V po ćeliji. Prilikom punjenja NiCd baterija obično se koristi brzina punjenja od c/10 (10% kapaciteta).

Prilikom skladištenja NiCd baterija, obavezno izaberite hladno i suvo mesto. Prilikom pripreme za skladištenje NiCd baterija, ispraznite baterije prilično duboko. Preporučeni opseg je između 40% i 0% pri skladištenju. Stopa samopražnjenja za NiCd baterije je otprilike oko 10% na 20°C, a raste i do 20% na višim temperaturama. Ne preporučuje se skladištenje NiCd baterije na duži vremenski period bez povremene upotrebe baterija.

Punjive NiCd ćelije su sklone efektu poznatom kao memorijski efekat, ćelije koje su se više puta samo delimično praznile. Rezultat je da će se ćelija nakon višestrukih parcijalnih pražnjenja isprazniti samo do nivoa na koji se više puta praznila. Preporučeno je da povremeno potpuno ispraznite NiCd baterije koji koristite pre ponovnog punjenja. Povremeno potpuno pražnjenje NiCd baterija može sprečiti ovaj misteriozni memorijski efekat.

Li-ion baterije imaju kapacitet skladištenja vrlo visokog napona i punjenja po jedinici mase i jedinici zapremine. Imaju najveću gustinu energije od bilo koje tehnologije baterija danas (100-265 Vh/kg). Mogu da isporuče velike količine struje za aplikacije velike snage, to ih čini odličnim kandidatima za uređaje sa visokim zahtevima za odvodom.

Nudeći stabilan napon i dug rok trajanja, savršen je za napajanje vaših fotoaparata, medicinskih instrumenata, baterijskih lampi, uređaja za noćno osmatranje, elektronskih brava i mnogih drugih. Umesto da se oslanjate na bateriju koja vam neće dati dug vek trajanja, važno je da izaberete bateriju koja ima punu snagu i koja će pokretati vaše uređaje sa održivom količinom energije koja im je potrebna. Ovo osigurava da su vaši uređaji dostupni kada su vam najpotrebniji.

Atributi na koje je poželjno obratiti pažnja pri odabiru litijumske baterije za specijalne namene (u zavisnosti od upotrebe)su: Napon, Kapacitet, Radna temperatura, Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja, Maksimalna struja pražnjenja.

Napon baerije je osnovna karakteristika baterije, koja se određuje hemijskim reakcijama u bateriji, koncentracijom komponenti baterije i polarizacijom baterije. Napon izračunat iz ravnotežnih uslova obično je poznat kao nominalni napon baterije. Merna jedinica napona je Volt(V).

Kapacitet baterije je mera (obično u Amper-času) naelektrisanja akumuliranog u bateriji i određena je masom aktivnog materijala sadržanog u bateriji. Kapacitet baterije predstavlja maksimalnu količinu energije koja se može izvući iz baterije pod određenim uslovima. Međutim, stvarne mogućnosti skladištenja energije baterije mogu značajno varirati od “nominalnog” kapaciteta, jer kapacitet baterije jako zavisi od uslova korišćenja(kao što je temperatura i drugi). Najčešća mera kapaciteta baterije je Ah, definisana kao broj sati tokom kojih baterija može da obezbedi struju jednaku brzini pražnjenja pri nominalnom naponu baterije.

Radna temperatura označava opseg temperature u kojem se očekuje da baterija pouzdano funkcioniše. Poznato je da temperatura ima značajan uticaj na performanse i sigurnost baterije. U zavisnosti dali se baterija koristi u extremnim uslovima, radna temperatura može igrati bitnu ulogu u odabiru.

Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja je maksimalna struja pri kojoj se baterija može kontinuirano prazniti. Ovo ograničenje obično definiše proizvođač baterija kako bi se sprečilo prekomerno pražnjenje koje bi oštetilo bateriju ili smanjilo njen kapacitet. Ako vaš uređaj ima veliki zahtev za kontinuiranom strujom, vrlo je bitno obratiti pažnju na ovaj atribut, jer u suprotnom neće raditi optimalno ili uopšte.

Maksimalna struja pražnjenja je maksimalna struja pri kojoj se baterija može isprazniti na impulse do 30 sekundi. Ovo ograničenje obično definiše proizvođač baterija kako bi se sprečilo prekomerno pražnjenje koje bi oštetilo bateriju ili smanjilo njen kapacitet. Ovaj atribut je bitan kod uređaja koji zahtevaju visok odvod u momentu kao što su blic fotoaparata, brava na vratima i drugi.

Baterije pružaju pouzdano, bežično napajanje svim vrstama opreme, uređaja i mašina u industrijskim objektima, a za industrijsku primenu postoji mnogo različitih vrsta baterija.

Industrijske baterije rade isto kao i baterije opšte namene, ali su dizajnirane da izdrže teže uslove, poput primene na visokim ili niskim temperaturama ili sa visokom vlažnošću.

Industrijske baterije su dizajnirane za performanse, pouzdanost i dugovečnost. Različite vrste baterija nude različite prednosti i karakteristike koje treba uzeti u obzir pri odabiru baterije za vašu aplikaciju.

Opcija baterije sa najboljim performansama je litijum-jonska, ali će vas koštati više od drugih vrsta baterija. Nikal kadmijum je pristupačniji od litijum jona, ali je i glomazniji i teži za održavanje.

Ostali potrošački proizvodi, poput baterijskih lampa, daljinskih upravljača i igračaka, obično koriste jeftine primarne litijumske baterije koje su takođe dizajnirane da rade u temperaturnom opsegu (-0°C do 40°C) sa očekivanim vekom trajanja od 2-3 godine.

Industrijske aplikacije zahtevaju robusnije baterije. Za razliku od potrošačkih aplikacija, industrijski uređaji se često koriste na udaljenim, teško dostupnim lokacijama na kojima se uređaj mora samostalno napajati, a zamjena i punjenje baterije su teške ili nemoguće. Industrijske baterije moraju biti u stanju da isporučuju pouzdanu energiju sve dok uređaj može da radi. Neki primjeri uključuju automatizovana brojila koja moraju raditi do 25 godina na otvorenom, daljinske bežične senzore, oznake putarine za automobile, GPS uređaje za praćenje, oceanografske instrumente, kao i uređaje za kontrolu i nadzor procesa koji se koriste na udaljenim lokacijama koje su izložene ekstremnim uslovima okoline . Određene primene industrijskih baterija moraju da izdrže ekstremne temperature u rasponu od -55°C do 85°C, sa primenama u hladnom lancu do -80°C, a primene na visokim temperaturama dostižu i do 150°C.

Primarne baterije ili ćelije se ne mogu puniti i moraju se odbaciti kada im se napunjenost istroši. Nasuprot tome, sekundarni tipovi se mogu puniti pomoću eksternog električnog punjača.

Primarne industrijske baerije moraju biti mehanički dizajnirane da izdrže teška okruženja, sa vrlo velikom gustinom energije koja podržava mali faktor oblika, vrlo niskim samopražnjenjem za dug radni vek i robusnijim zaptivačem kako bi se sprečilo moguće curenje i gubljenje energetskog kapaciteta.

Najranije punjive baterije napravljene su od nikal kadmijuma (NiCd). Prvobitno razvijene sredinom devetnaestog veka, NiCd baterije su manje tražene jer su velike i imaju nisku gustinu energije. NiCd baterije takođe pate od „memorijskog efekta“, pri čemu se baterija ne napuni u potpunosti ako se potpuno ne isprazni.

Sledeća faza u evoluciji punjive baterije bila je uvođenje nikl-metal-hidridne (NiMH) baterije. NiMH baterije imaju visoku stopu samopražnjenja, pa su loše prilagođene za aplikacije koje zahtevaju produženi vek skladištenja.

Najnovija faza u evoluciji punjive baterije je pojava Li-ion ćelije, koja je sve popularnija jer baterija efikasno koristi litijum za obezbeđivanje velike izlazne snage. Li-ion ćelije su sada dostupne u potrošačkim i industrijskim verzijama.

U slučajevima kada potrošački uređaji moraju biti elegantni i ergonomski dizajnirani – poput pametnog telefona, kamere ili tableta – napajanje se često napaja litijum -polimernom baterijom, koja se takođe naziva laminatna ćelija. Primarna prednost litijum -polimerne baterije je fleksibilnost dizajna, jer je litijum -polimerska ćelija pakovana u fleksibilan materijal koji se može uvijati ili slagati kao špil karata, sa pozitivnim i negativnim priključcima koji vire iz ćelije kao jezičci. Ovaj fleksibilni materijal omogućava da litijum -polimerna baterija bude prilagođena u obliku vrlo tankih ili prilično velikih, u zavisnosti od namene. Ovaj materijal je podložniji bušenju od baterije zatvorene u čeličnu ili aluminijumsku limenku. Ako se litijum-polimerna ćelija probije, to može izazvati unutrašnji kratki spoj ili dovesti do prevremenog samopražnjenja baterije. Izbušena ćelija takođe može nabubriti ako anoda reaguje sa vlagom.

Nikl-Kadmijumske (NiCd) baterije sadrže hemikalije nikl (Ni) i kadmijum (Cd), u različitim oblicima i sastavima. Obično je pozitivna elektroda napravljena od nikl hidroksida (Ni (OH) 2), a negativna elektroda je sastavljena od kadmijum hidroksida (Cd (OH) 2), a sam elektrolit je kalijum hidroksid (KOH). NiCd baterije su jedinstvene po tome što će održavati stabilan napon od 1.2 V po ćeliji sve dok se skoro potpuno ne isprazne. Ovo dovodi do toga da NiCd baterije imaju mogućnost da isporuče punu izlaznu snagu do kraja ciklusa pražnjenja. Dakle, iako imaju niži napon po ćeliji, one imaju snažniju isporuku tokom čitave aplikacije. Neki proizvođači nadoknađuju razliku u naponu dodavanjem dodatne ćelije u baterijskom paketu. Ovo omogućava da napon bude isti kao kod baterija tradicionalnog tipa, dok se i dalje zadržava konstantan napon koji je tako jedinstven za NiCd baterije. Drugi razlog zašto NiCd baterije mogu da isporuče tako veliku izlaznu snagu je zato što imaju veoma nizak unutrašnji otpor. Zbog njihovog niskog unutrašnjeg otpora, one su u mogućnosti da isprazne mnogo energije veoma brzo, kao i da veoma brzo prihvate mnogo energije. Imajući tako mali unutrašnji otpor takođe održava unutrašnju temperaturu niskom, omogućavajući brzo punjenje i pražnjenje.

Jedna od najpraktičnijih primena NiCd baterija je u bežičnim električnim alatima. Električni alati zahtevaju veliku količinu energije tokom čitavog vremena upotrebe i ne funkcionišu tako dobro sa padom napona kao što bi isporučila tipična baterija. Sa NiCd tehnologijom, električni alati mogu da rade punim kapacitetom tokom celog vremena upotrebe, a ne samo prvih nekoliko minuta rada. NiCd, sa druge strane, će uzrokovati da električni alat ostane u punoj snazi do samog kraja pražnjenja. I ne samo to, NiCd se može bezbedno napuniti za samo 1-2 sata.

Još jedna jedinstvena karakteristika NiCd baterija leži u načinu na koji se pune. Za razliku od olovnih baterija koje mogu da podnesu velike varijacije u amperaži i naponu tokom punjenja, NiCd baterije zahtevaju stabilnu amperažu i samo vrlo male varijacije u naponu. Stopa punjenja za NiCd je tačno između 1.2V i 1.45V po ćeliji. Prilikom punjenja NiCad baterija, obično se koristi stopa punjenja c/10 (10% kapaciteta), sa izuzetkom brzih punjača, koji pune na c/1 (100% kapacitet) ili c/2 (50% kapaciteta) . Ako primetite da se baterija zagreva dok se puni, ohladite je, a zatim dovršite punjenje. Hemijska reakcija u NiCd tokom punjenja apsorbuje toplotu, umesto da proizvodi toplotu, tako da je veća apsorpcija energije moguća tokom punjenja, što omogućava brzo vreme punjenja.

Kada skladištite NiCd baterije, obavezno izaberite hladno i suvo mesto. Temperaturni opseg za skladištenje baterija je između -20 °C i 45 °C. Kada se pripremate za skladištenje NiCd baterija, obavezno ih ispraznite prilično duboko. Opseg u preporukama je između 40% i 0% napunjenosti pri odlaganju u skladište. NIKADA nemojte kratko spojiti NiCd baterije za odvod jer to izaziva prekomernu toplotu i može izazvati oslobađanje gasa vodonika, a samim tim i eksploziju. Preporučuje se da ne skladištite NiCd baterije na duže vreme bez povremenog korišćenja baterija.

Punjive NiCd ćelije su sklone efektu poznatom kao memorijski efekat, ćelije koje su se više puta samo delimično praznile. Rezultat je da će se ćelija nakon višestrukih parcijalnih pražnjenja isprazniti samo do nivoa na koji se više puta praznila. Preporučeno je da povremeno potpuno ispraznite NiCd baterije koji koristite pre ponovnog punjenja. Povremeno potpuno pražnjenje NiCd baterija može sprečiti ovaj misteriozni memorijski efekat. Efekat sa sličnim simptomima kao memorijski efekat je ono što se naziva smanjenje napona ili efekat lenje baterije. Ovo je uzrokovano čestim prepunjavanjem NiCad. Možete reći da se to dešava kada izgleda da je baterija potpuno napunjena, ali se brzo prazni nakon samo kratkog perioda upotrebe. Ovo nije memorijski efekat, koji je ograničen samo na NiCad baterije, već je nešto što se može desiti bilo kojoj bateriji i skoro uvek je posledica prepunjavanja. Povremeno se ovo može popraviti pokretanjem baterije kroz nekoliko veoma dubokih ciklusa pražnjenja, ali to može smanjiti ukupan vek baterije. NiCad baterije su jedina hemija baterija koja ima koristi od potpunog pražnjenja pre ponovnog punjenja.

Nikl-Metal-Hidrid (NiMH) baterija sastoji se od dve metalne trake, koje deluju kao pozitivna i negativna elektroda, i izolacionog separatora folije koji se nalazi između njih. Pozitivna elektroda je obično napravljena od nikla, negativna od metal-hidrida, pa otuda i naziv „NiMH“ ili „Nikl-Metal-Hidrid“.

Imaju široku primenu u većine aplikacija gde postoji velika potrošnja energije je mesto gde NiMH baterije pripadaju. Najpopularnije aplikacije su digitalni fotoaparati, baterijske lampe, igračke, ručne radio stanice i još mnogo drugih uređaja sa visokim stepenom pražnjenja.

U većini situacija, NiMH baterije mogu zameniti (jednokratne) primarne baterije, posebno za elektronske uređaje sa visokim pražnjenjem. Glavne prednosti su što će vam nakon početnog ulaganja uštedeti novac jer možete ponovo koristiti te baterije stotinama puta, a imaju i dodatnu korist u očuvanju životne sredine štedeći sirovine i izbegavajući otpad baterija za jednokratnu upotrebu, koje većinom završe na deponiji.

Samopražnjenje je pojava u punjivim baterijama u kojoj unutrašnje hemijske reakcije smanjuju uskladišteno punjenje baterije bez ikakve veze između elektroda, odnosno kada se ne koriste u uređaju. NiMH baterije se samoprazne oko 1% dnevno, pa ako se koriste u uređaju sa niskom potrošnjom energije ili u stanju pripravnosti, baterija će izdržati samo oko 90 dana pre nego što je potrebno ponovno punjenje. Ali postoje dostupne verzije sa niskim samopražnjenjem (LSD) (poput eneloopa).

NiMH baterije ostaju na oko 1.2 volta skoro 80% svog ciklusa pražnjenja. Mogu se puniti do 500-1000 puta i trajaće duže od alkalnih ili NiCd baterija.

Prekomerno punjenje može smanjiti životni vek ciklusa (koliko puta se baterija može napuniti). Pametni punjači znaju kada je baterija puna i prestaju da je pune, što produžava vek baterije. Takođe ćete dobiti više ciklusa ako dopunite baterije pre nego što se potpuno isprazne.

NiMH baterije ne pate od memorijskog efekta kao NiCd baterije. Sa napretkom tehnologije za punjive baterije, ovaj problem je praktično iskorenjen u savremenim NiMH punjivim baterijama.

Litijum-jonska/Litijum (Li-ion) baterija je napredna tehnologija baterija koja koristi litijum jone kao ključnu komponentu svoje elektrohemije. Tokom ciklusa pražnjenja, atomi litijuma u ​​anodi se jonizuju i odvajaju od svojih elektrona. Litijum joni se kreću od anode i prolaze kroz elektrolit dok ne stignu do katode, gde se rekombinuju sa svojim elektronima i električno neutrališu. Litijum joni su dovoljno mali da mogu da se kreću kroz mikro-propusni separator između anode i katode. Delimično zbog male veličine litijuma (treće samo od vodonika i helijuma), Li-jonske baterije su sposobne da imaju veoma visok napon i skladištenje punjenja po jedinici mase i jedinici zapremine.

Li-jonske baterije mogu koristiti različite materijale kao elektrode. Najčešća kombinacija je kombinacija litijum kobalt oksida (katoda) i grafita (anoda), koja se najčešće nalazi u prenosivim elektronskim uređajima kao što su mobilni telefoni i laptopovi. Ostali katodni materijali uključuju litijum mangan oksid (koji se koristi u hibridnim električnim i električnim automobilima) i litijum gvožđe fosfat. Li-jonske baterije obično koriste etar (klasu organskih jedinjenja) kao elektrolit.

U poređenju sa drugim visokokvalitetnim tehnologijama punjivih baterija (nikl-kadmijum ili nikl-metal-hidrid), Li-jonske baterije imaju niz prednosti. Imaju jednu od najvećih gustina energije od bilo koje tehnologije baterija danas (100-265 Wh/kg ili 250-670 Wh/L). Pored toga, ćelije Li-jonske baterije mogu da isporuče do 3.6 volti, 3 puta više od tehnologija kao što su Ni-Cd ili Ni-MH. To znači da mogu da isporuče velike količine struje za aplikacije velike snage, koje imaju litijum-jonske baterije koje takođe zahtevaju relativno malo održavanja i ne zahtevaju redovno cikliranje da bi održali vek trajanja baterije. Li-jonske baterije nemaju memorijski efekat, štetan proces gde ponovljeni ciklusi delimičnog pražnjenja/punjenja mogu dovesti do toga da baterija „pamti“ manji kapacitet. Ovo je prednost u odnosu na Ni-Cd i Ni-MH, koji pokazuju ovaj efekat. Li-jonske baterije takođe imaju nisku stopu samopražnjenja od oko 1.5-2% mesečno. Ne sadrže toksičan kadmijum, što ih čini lakšim za odlaganje od Ni-Cd baterija.

Proizvođači zamenjuju materijale i/ili koriste aditive da utiču na rad određene ćelije. Neke baterije su, na primer, projektovane da maksimiziraju energetski kapacitet i omoguće dugo vreme rada mereno u satima. One se često nazivaju „energetskim ćelijama“. S druge strane, „snažne ćelije“ imaju umeren kapacitet, ali mogu da isporuče veliku struju. Na primer, 18650 ćelija sa kapacitetom od 2.000 mAh može da obezbedi kontinuiranu struju opterećenja od 20 A (30 A sa Li-fosfatom). Vrhunske performanse se delimično postižu smanjenjem unutrašnjeg otpora i optimizacijom površine aktivnih ćelijskih materijala. Nizak otpor omogućava visok protok struje sa minimalnim porastom temperature.

Litijum-jonska baterija se sastoji ne samo od ćelija, već i od Sistema za upravljanje baterijom (BMS) koji upravlja njenim radom i osigurava da ne napušta svoju bezbednu radnu oblast. Ovo je od vitalnog značaja za Li-jonske baterije jer su osetljive na prekomerno punjenje, kratke spojeve i preterano duboko pražnjenje i mogu se trajno oštetiti. Sistemi za upravljanje baterijom mogu sadržati prekidač koji može da isključi bateriju kada se napuni do kapaciteta, kako bi se sprečilo nastavak punjenja i posledična oštećenja.

Uprkos njihovom tehnološkom obećanju, Li-jonske baterije i dalje imaju niz nedostataka, posebno u pogledu bezbednosti. Li-jonske baterije imaju tendenciju pregrevanja i mogu se oštetiti pri visokim naponima. U nekim slučajevima to može dovesti do toplotnog odsustva i sagorevanja. Litijum-jonske baterije zahtevaju sigurnosne mehanizme za ograničavanje napona i unutrašnjeg pritiska, što može povećati težinu i ograničiti performanse u nekim slučajevima. Li-jonske baterije su takođe podložne starenju, što znači da mogu izgubiti kapacitet i često pokvariti nakon nekoliko godina. Još jedan faktor koji ograničava njihovo široko usvajanje je njihova cena, koja je oko 40% veća od Ni-Cd.

Litijum-Polimer (Li-PO) baterije se posebno koriste na proizvodima i uređajima gde je težina ključna karakteristika. Na primer, potrošači preferiraju male mobilne telefone, tako da mobilne kompanije moraju da koriste takve baterije koje ne povećavaju težinu telefona. Litijum Polimerske baterije su popularne jer, ne samo da se mogu puniti, već se mogu bukvalno proizvoditi u bilo kom obliku i veličini zbog svoje male težine. Li-jonske baterije koriste tečne elektrolite, dok LiPo baterije koriste čvrsti gel poput polimera koji zamenjuju elektrolite.

Njihov ukupni životni vek je relativno kraći (oko 500-800 ciklusa), posebno kada se koriste u aplikacijama velike potražnje.

Takođe, zbog komplikovane i veoma osetljive hemije, ove baterije zahtevaju posebnu negu i pažnju tokom skladištenja, punjenja i pražnjenja tokom svog životnog veka. Ako se ne vodi dobra i odgovarajuća briga, litijum-polimerske baterije čak mogu prouzrokovati eksploziju.

Punjači kompatibilni sa litijum-polimerskom baterijom imaju posebnu karakteristiku balansiranja, to jest, ne samo da pune bateriju do njenog maksimuma, već održavaju ravnotežu između napona svake ćelije koja je povezana na seriju. Ovo doprinosi optimalnom radu baterije.

Razlika između baterija za satove je u njihovim hemijskim sastavom. Iz toga sledi da baterija sata koju odaberete može da se sastoji od srebro oksida, litijuma ili alkalne hemijske kompozicije. Većina litijumskih dugmetih baterija ima kapacitet od 3 volta (osim Renata 751 koja je litijumska baterija od 2V). Litijumske i Alkalne su na 1.5 volta, tako da ćete morati da obratite pažnju na kapacitet napajanja tokom zamene.

Možete reći da baterija sata pripada porodici litijum ako pogledate prefiks CR i BR. Prefiks obično prati broj. SR ili SG označavaju srebro oksid bateriju, dok su alkalne varijante označene prefiksima L i LR.

Ne zaboravite da uzmete u obzir i trajanje baterije. Na primer, baterija od 40 mAh može da obezbedi 40 miliampera na sat ili 20 miliampera u vremenskom periodu od 2 sata. Tipičan kapacitet, na primer, srebro-oksida SR44 je u opsegu od 150-200 mAh, što je veće od ekvivalentnog alkalnog kapaciteta LR44 (110-130 mAh)

Alkalne dugmetne/dugmaste baterije su pouzdane i jeftine baterije. Njihov nominalni napon je 1.5 volti, ali kako se baterija koristi, njen napon vremenom opada. Ove baterije su najjeftinije i najrasprostranjenije.

Srebro-oksid dugmetne/dugmaste baterije su najpopularniji tip ovih baterija. Nisu skupe, često imaju rok trajanja od 10 ili više godina, imaju veoma stalan napon tokom rada, što je vrlo slično nominalnom naponu alkalne baterije (1.55 V prema 1.50 V). Ova razlika od 0.05 V retko predstavlja problem , u stvarnom životu više uređaja će imati problema zbog pada napona u alkalnim baterijama nego sa nešto većim naponom baterija srebro-oksid.

Srebro oksid baterije za satove obično su skuplje od alkalnih ćelija iste veličine. Rezultat ćelija srebro oksid u odnosu na njihove alkalne kolege je u njihovoj sposobnosti da održavaju stabilniji napon. Ova karakteristika ih čini boljim za časovnike i satove i apsolutno neophodnim za opremu za merenje (poput svetlomera u kamerama na primer) gde je potreban stabilan napon. Alkalna ćelija je ipak dobra za uređaje velike struje gde nije potreban stabilan napon, na primer, u elektronskim igračkama i kalkulatorima.

Oznake srebro oksid baterija označavaju veličinu ćelije. Na primer, SR626SW je srebro oksid baterija za sat koja ima prečnik u opsegu od 6 mm i debljine 2.6 mm. Sve baterije za satove u opsegu od 6 mm imaju prečnik od 6.8 mm. Dakle, SR626SW je prečnika 6.8 mm i debljine 2.6 mm, što daje bateriju ekvivalentnu, iz referentne tabele, kao 377.

Slova na kraju referentnog broja su različita, jedno je W, drugo SW. SW se odnosi na upotrebu u uređajima sa malim odvodom, dok se W odnosi na uređaje sa visokim odvodom. SW baterije se koriste  u satu bez pozadinskog osvetljenja. Vaš standardni analogni kvarcni sat koristi bateriju za sat sa malom potrošnjom, dok bi satu koji koristi pozadinsko osvetljenje bila potrebna W baterija za sat sa velikim potrošnjom.

Litijumske dugmetne/dugmaste baterije su uglavnom primarne (nepunjive) 3V baterije. Njihova negativna elektroda je litijum, dok je pozitivna elektroda ili mangan-dioksid ili ugljen-monofluorid.

Veličine litijumskih dugmetnih baterija se lako mogu odrediti iz njihovih referentnih brojeva. Prve dve cifre se odnose na prečnik u mm, a druge dve cifre daju visinu ili debljinu baterije u desetinkama mm. Tako, na primer, CR2032 je litijumska dugmetna baterija prečnika 20 mm i debljine 3.2 mm. CR2430 je litijumska dugmetna baterija prečnika 24 mm i debljine 3.0 mm.

Baterije za slušne aparate rade malo drugačije od drugih baterija koje su vam možda poznate. Slušni aparati zahtevaju mnogo više energije od drugih malih uređaja kao što je, na primer, ručni sat. Većina baterija sa kojima ste upoznati (kao što je alkalna baterija) imaju dve različite hemikalije na pozitivnoj i negativnoj strani (obično cink i mangan dioksid) razdvojene alkalnim elektrolitom. Baterije za slušne aparate sada koriste vazduh kao jednu od hemikalija, tako da se baterija može napuniti drugom hemikalijom (cinkom), održavajući bateriju manjom, a vek trajanja baterije razumnijim.

Na pozitivnoj strani baterije cink-vazduh postoje male rupe za puštanje vazduha. Kada otvorite novu bateriju, postoji jezičak koji pokriva te rupe kako bi se sprečilo ulazak vazduha dok ne budete spremni da je koristite. Baterije za slušne aparate su označene sa 1.45 volti, međutim ovaj napon se ne dostiže sve dok vazduh ne bude unutar ćelije 24 sata. To jest, napon odmah nakon uklanjanja jezička verovatno meri samo 1.1-1.3 volta. Nakon što je vazduh bio unutra otprilike jedan minut, napon raste dovoljno da napaja slušni aparat. Kada uklonite jezičak, sačekajte najmanje minut pre nego što ga stavite u svoj slušni aparat, inače aparat možda neće ispravno funkcionisati.

Baterija počinje da se prazni čim pustite vazduh unutra, tako da je najbolje da bateriju koristite dosledno nakon što uklonite jezičak. Na performanse baterije (a samim tim i na performanse slušnog aparata) mogu uticati temperatura i vlažnost. Sa sofisticiranijom tehnologijom slušnih aparata teže je odrediti koliko će vam baterija trajati, jer će neke obrade koje sluh obavlja u različitim okruženjima trošiti više energije nego ako sedite na tihom mestu, na primer. Dakle, generalno gledano, bučnija okruženja će skratiti vek baterije brže nego kada je koristite na tihom mestu.

U slučaju da nemate paket pri ruci, jezičak  će vam pomoći da identifikujete bateriju za vaš slušni aparat:

 • Veličina #10 Žuta
 • Veličina #312 Smeđa
 • Veličina #13 Narandžasta
 • Veličina #675 Plava

Baterije veličine 10 se uglavnom koriste u mini prijemniku u uhu (RITE) i potpuno u kanalu (CIC) slušnim aparatima. Oni su veličine prečnika 5.8 mm i visine 3.6 mm i svi proizvođači koriste žutu šifru boje da bi ih identifikovali. Njihova veličina ih čini idealnim za upotrebu u najmanjim slušnim aparatima.

Baterije veličine 312 koriste šifru braon boje i dimenzije su prečnika 7.9 mm i visine 3.6 mm. Možete ih pronaći u mini BTE, RITE i u kanalnim (ITC) slušnim aparatima.

Baterije veličine 13 najčešće se nalaze u slušnim aparatima iza uha (BTE) ​​i u ušima (ITE). Oni su veličine prečnika 7.9 mm i visine 5.4 mm i koriste narandžastu boju.

Baterije veličine 675 koriste kod plave boje i obično su rezervisane za upotrebu u električnim BTE slušnim aparatima. Iako su najveći na ovoj listi sa veličinom od prečnika 11.6 mm i visine 5.4 mm, oni takođe imaju tendenciju da traju najduže.

U ranim danima, bežični telefoni su se napajali pomoću nikl-kadmijum (NiCd) baterija. Međutim, oni su patili zbog memorijskog efekta i imaju tendenciju da izgube svoj kapacitet na duge staze. Zatim su se pojavile nikl-metal-hidridne (NiMH) baterije za bežične telefone. Oni su poznatiji po svojoj pouzdanosti. Trenutno se litijum-jonske (Li-Ion) baterije za bežične telefone takođe koriste kao izvor napajanja za bežične telefone.

Nikl-Kadmijum (NiCd). Od uvođenja bežičnih telefona u upotrebi su nikl kadmijum punjive baterije za bežične telefone. Ove baterije su robusne i obezbeđuju bolje performanse i izdržljivost. Oni nude pouzdane performanse čak i pod rigoroznim uslovima. Lako se mogu puniti čak i nakon višednevnog skladištenja. Takođe imaju dug vek trajanja i lako se skladište i transportuju. One dobro rade na niskim temperaturama i dostupni su u širokom rasponu veličina. Nikl-kadmijumske baterije imaju relativno nisku gustinu energije u poređenju sa drugim hemijskim sastavima baterija. Kadmijum koji se nalazi u ovim baterijama za zamenu bežičnih telefona ih čini nebezbednim za životnu sredinu. Ove punjive baterije su takođe sklone memorijskom efektu i potrebno im je pravilno održavanje. Nova NiCd baterija će imati statički naboj koji možete isprazniti jednostavnim uključivanjem telefonske jedinice dok se napajanje potpuno ne isprazni, a zatim punite bateriju do 8 sati. Ponavljanjem ciklusa jednom u dva ili tri meseca, možete produžiti vek trajanja baterije.

Nikl-Metal-Hidrid (NiMH) baterije su bolji izbor za napajanje vaših bežičnih telefona jer imaju veliku gustinu energije. Mogu da ponude do 25% više kapaciteta od NiCd baterija, što znači da možete duže da razgovarate telefonom ako ih opremite NiMH baterijama. Iz tog razloga, proizvođači bežičnih telefona preferiraju NiMH baterije u odnosu na NiCd. Glavna prednost NiMH baterija za bežične telefone je što su manje sklone memorijskom efektu od NiCd baterija. Zahtevaju manje ciklusa oporavka i nakon toga ne morate da ih potpuno ispraznite pre punjenja. Takođe su ekološki prihvatljivi i popularna su opcija za napajanje bežičnih komunikacionih sistema. NiMH baterije za bežične telefone imaju neke nedostatke. Imaju ograničen vek trajanja baterije jer njihov učinak počinje da se pogoršava nakon 200 – 300 ciklusa. Takođe ih je potrebno čuvati na hladnoj temperaturi jer njihova funkcionalnost opada kada se čuvaju na visokoj temperaturi.

Litijum-jonske (Li-ion) su jedne od najlakših baterija dostupnih na tržištu što ih čini savršenim za prenosive uređaje kao što su bežični telefoni. Litijum jonske baterije su sposobne da obezbede do 50% više kapaciteta od nikl-kadmijum baterija iste veličine. Imaju veću gustinu energije u poređenju sa svim ostalim punjivim baterijama za bežične telefone. Oni isporučuju konstantnu snagu tokom ciklusa i vaš bežični telefon će ponuditi stabilne performanse sve dok se litijum-jonska baterija ne isprazni. Takođe, kod drugih tipova baterija će se postepeno pogoršavati kvalitet poziva kada dođe do smanjenja nivoa napunjenosti baterije. Li-jonske baterije nemaju memorijski efekat tako da ne morate čekati da se potpuno isprazne. Možete ih puniti kad god želite. Stopa samopražnjenja litijum-jonskih baterija za bežične telefone je veoma niska u poređenju sa baterijama za bežične telefone na bazi nikla i potrebno im je veoma malo održavanja. Međutim, ove punjive baterije za bežične telefone su skoro 40% skuplje od standardnih nikl-kadmijum baterija za bežične telefone. Ne mogu se koristiti u većini jeftinih i srednjih bežičnih telefona zbog njihove visoke cene.

Akumulatori su sekundarni galvanski elementi. Akumulator je uređaj koji služi za skladištenje i prozvodnju električne energije neposrednim pretvaranjem hemijske energije u električnu, i postaje izvor eiektricne energije jednosmerme struje. Akumulator je ustvari bаterija, vrsta elektrohemijskog uređаjа, kojа je sposobnа dа vrši dvostruko pretvаrаnje energije. Moguće je pretvаrаti električnu energiju u hemijsku, što se smаtrа punjenjem аkumulаtorа. Moguće je vršiti i pretvаrаnje hemijske energije u električnu, priključenjem električnog potrošаčа nа krаjeve аkumulаtorа, tj. polove, kаdа аkumulаtor proizvodi električnu energiju i predаje je električnom kolu. Akumulator je elektro-hemijski izvor energije koji oslobađa električnu energiju na kontrolisan način. Proces je reverzibilan, tj. može se više puta pretvarati hemijska u električnu energiju i obrnuto (mogu se puniti i prazniti). Broj ciklusa punjenja i pražnjenja je relativno veliki i može iznositi i do nekoliko hiljada.

Akumulator se sastoji od jedne ili više ćelija koje imaju dve elektrode (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. Pozitivna ploča je napravljena od olovo-dioksida (PbO 2), a negativna ploča od sunđerastog olova (Pb). Kada se na akumulator priključi električni potrošač, kroz elektrolit (H2SO4) u akumulatoru će poteći struja koja će napajati potrošača. Ovo će dovesti do hemijske reakcije unutar akumulatora, pri čemu će se na obe ploče formirati olovo sulfat tj. do ći će do pražnjenja akumulatora.

Kapacitet akumulatora je ustvari električno naelektrisanje iskazano u amperčasovima (Ah) koje akumulator može dati pri pražnjenju stalnom strujom. Tako na primer 10=600Ah zna či da bi taj akumulator mogao davati stalnu struju pražnjenja 60A tokom 10h. Nominalni kapacitet obično se uzima kapacitet akumulatora pri desetočasovnom pražnjenju i označava se C10. Kada je struja pražnjenja veća, kapacitet je manji.

Punjenje olovnog akumulatora je jednostavno, ali morate poštovati ispravne granice napona. Akumulator se može napuniti dovođenjem struje sa spoljašnjneg izvora napajanja. Izborom granice niskog napona zaštitićete bateriju, ali to dovodi do loših performansi i uzrokuje nakupljanje sulfacije na negativnoj ploči. Granica visokog napona poboljšava performanse, ali stvara mrežu korozije na pozitivnoj ploči. Iako se sulfacija može ukloniti ako se na vreme servisira, korozija je trajna. Zato za punjenje akumulatora je preporučeno korišćenje pametnih punjača koji kontrolišu ispravno punjenje (u raznim fazama i po tipu akumulatora) i imaju razne zaštite (od prepunjavanja, obrnutog polariteta, kratkog spoja, itd.).

Olovne hermetičke Regulisane Ventilom (VRLA) baterije su zatvorene u kućištu koje ima ventil koji otpušta gas ako unutrašnji pritisak postane prevelik, pa otuda i termin „regulisani ventilom“.

Pošto su zapečaćene, mogu se montirati vertikalno ili horizontalno, pa su pogodne za upotrebu u odeljcima za baterije, nosačima za police ili spoljnim ormarićima. Osim toga, nije im potrebno nikakvo dodatno održavanje, poput redovnog dopunjavanja vodom.

Postoje dve glavne vrste sastava elektrolita koji se koriste u VRLA UPS bateriji: Apsorbovana staklena podloga (AGM), gde se elektrolit drži u separatoru poroznog stakla od mikrovlakana; i GEL, koji je napravljen od mešavine sumporne kiseline i silicijum dioksida, pa je sadržan u gelastom stanju.

AGM tehnolgija akumulatora. (Absorbed Glass Mat) su vrsta ventilom regulisanih olovno kiselinskih akumulatora koje su izrađene od vrlo finih staklenh vlakana. AGM materijal razdvaja pozitivne i negativne ploče i poput sunđera upija elektrolite sumporne kiseline. AGM suspenduje elektrolit u posebno dizajniranu staklenu prostirku. Ovo nudi nekoliko prednosti sistema, uključujući brže punjenje i trenutne struje visokog opterećenja na zahtev. Ovaj tip akumulatora je skuplji nego konvecionalni ali jeftiniji od GEL-a.

Punjač se odnosi na tip statičkog pretvarača koji koristi električne elektronske poluprovodničke uređaje za pretvaranje napona i naizmenične struje sa fiksnom frekvencijom u jednosmernu struju niskog napona. Punjači direktno snabdevaju baterije električnom energijom, a ugrađena kontrolna kola štite baterije od prekomernog/preteranog punjenja i pražnjenja.

Pametni punjači baterija, poznati i kao delta-V punjači, prate nivoe napona u svakoj bateriji i zaustavljaju punjenje (ili prelaze na postavku niskog punjenja) kada su puni. Pametni punjači baterija su obično najbolji izbor za održavanje punjivih baterija u dobrom stanju, jer sprečavaju prekomerno punjenje, što može smanjiti vek trajanja baterije.              

Nikl-Metal-Hidrid (NiMH) i Nikl-Kadmijum (NiCd) punjači. Metode punjenja se obično dele u dve opšte kategorije: Brzo punjenje je obično sistem koji može da dopuni bateriju za otprilike jedan ili dva sata, dok se sporo punjenje obično odnosi na punjenje preko noći (ili duže).

Sporo punjenje se obično definiše kao struja punjenja koja se može primeniti na bateriju neograničeno bez oštećenja ćelije (ovaj metod se ponekad naziva tečno punjenje). Maksimalna brzina punjenja koja je bezbedna za dati tip ćelije zavisi od hemijskog sastava baterije i konstrukcije ćelije. Kada je ćelija potpuno napunjena, nastavak punjenja izaziva stvaranje gasa unutar ćelije. Sav formirani gas mora se rekombinovati iznutra, ili će se pritisak povećati unutar ćelije što će na kraju dovesti do oslobađanja gasa kroz unutrašnje otvore (što smanjuje životni vek ćelije). To znači da maksimalna bezbedna brzina punjenja zavisi od hemijskog sastava baterije, ali i od konstrukcije unutrašnjih elektroda. Ovo je poboljšano u novije ćelije, omogućavajući veće stope punjenja. Velika prednost sporog punjenja je u tome što je (po definiciji) brzina punjenja ne zahteva kolo za detekciju kraja punjenja, jer ne može oštetiti bateriju bez obzira koliko dugo se koristi. Veliki nedostatak sporog punjenja je što je potrebno dosta vremena da se baterija napuni. Većina Ni-Cd ćelija će lako tolerisati trajnu struju punjenja c/10 (1/10 od A-hr) ćelije na neodređeno vreme bez oštećenja ćelije. Pri ovoj brzini, tipično vreme punjenja bi bilo oko 12 sati. Ni-MH ćelije nisu toliko tolerantne na neprekidno punjenje: proizvođač će odrediti maksimalnu bezbednu stopu punjenja i verovatno će biti negde između c/40 i c/10.

Brzo punjenje za NiCd i NiMH ćelije se obično definiše kao vreme punjenja od jednog sata, što odgovara brzini punjenja od oko 1.2c. Velika većina aplikacija u kojima se koriste NiCd i NiMH ne prelazi ovu stopu punjenja. Važno je napomenuti da se brzo punjenje može bezbedno obaviti samo ako je temperatura ćelije unutar 10-40°C, a 25°C se obično smatra optimalnim za punjenje. Brzo punjenje na nižim temperaturama (10-20°C) mora biti obavljeno veoma pažljivo, jer će pritisak u hladnoj ćeliji brže porasti tokom punjenja, što može dovesti do toga da ćelija otpušta gas kroz unutrašnji ventil za pritisak ćelije (što skraćuje vek trajanja baterije). Hemijske reakcije koje se dešavaju u Ni-Cd i Ni-MH baterijama tokom punjenja su sasvim drugačije: Ni-Cd reakcija naelektrisanja je endotermna (što znači da se ćelija hladi), dok je reakcija naelektrisanja Ni-MH egzotermna (čini ćeliju da se zagreva). Važnost ove razlike je u tome što je moguće bezbedno forsirati veoma visoke stope struje punjenja Ni-Cd ćelija, sve dok nije prenapunjena. Egzotermna priroda reakcije punjenja Ni-MH ograničava maksimalnu struju punjenja koja se može bezbedno koristiti, pošto porast temperature ćelije mora biti ograničen.

NiCd i NiMH baterije mogu se bezbedno brzo puniti samo ako nisu prenapunjene. Merenjem napona i/ili temperature baterije moguće je utvrditi kada je baterija potpuno napunjena. Većina sistema za punjenje visokih performansi koristi najmanje dve šeme detekcije za okončanje brzog punjenja: napon ili temperatura su tipično primarni metod, sa tajmerom kao rezervnim u slučaju da primarni metod ne uspe pravilno da otkrije punu tačku punjenja.

Ni-Cd kao i Ni-MH baterije predstavljaju opasnost za korisnika ako se brzo pune duže vreme (zbog  prekomernog punjenja). Kada baterija dostigne punu napunjenost, energija koja se snabdeva baterijom se više ne troši u reakciji punjenja i mora se raspršiti kao toplota unutar ćelije. Ovo rezultira u veoma oštrom porastu i ćelijske temperature i unutrašnjeg pritiska ako se punjenje velikom strujom nastavi. Ćelija sadrži ventil koji se aktivira pritiskom koji bi trebalo da se otvori ako se pritisak previše poveća, omogućavajući oslobađanje gasa (ovo je štetno za ćeliju, jer gas koji se gubi nikada se ne može zameniti). U slučaju Ni-Cd, oslobođeni gas je kiseonik. Za Ni-MH ćelije, oslobođeni gas će biti vodonik, koji će burno goreti ako se zapali.

Litijum-jon (Li-ion) punjači. Li-Ion baterija je jedinstvena, jer se puni iz fiksnog izvora napona koji je ograničen strujom (ovo se obično naziva punjenje konstantnim naponom). Punjač konstantnog napona (C-V) dovodi struju u bateriju u pokušaju da prinudi napon baterije do unapred podešene vrednosti (obično se naziva zadati napon ili podešeni napon). Kada se dostigne ovaj napon, punjač će izvor struje koristiti samo toliko da zadrži napon baterije pri ovom konstantnom naponu (razlog zašto se zove punjenje konastantnim naponom).

Trenutno, glavni proizvođači litijum-jonskih ćelija preporučuju 4.200 +/- 50 mV kao idealno podešeni napon, i 1c (brzina struje punjenja jednaka A-hr rejtingu ćelije) kao maksimalna struja punjenja koja se može koristiti. Preciznost zadatog napona je kritična: ako je ovaj napon previsok, broj ciklusa punjenja koje baterija može da izavrši se smanjuje (skraćuje vek baterije). Ako je napon prenizak, ćelija neće biti potpuno napunjena.

Ciklus punjenja konstantnog napona podeljen je u dva odvojena segmenta: konstantna struja i konstantni napon.

Granica struje (naziva se i konstantna struja) faza punjenja je gde maksimalna struja punjenja teče u bateriju, jer je napon baterije ispod zadate tačke. Punjač to prepoznaje i stvara maksimalnu struju da pokuša povećanje napona baterije. Tokom faze ograničenja struje, punjač mora ograničiti struju na maksimum dozvoljeno od strane proizvođača da spreči oštećenje baterija. Oko 65% ukupnog punjenja se isporučuje bateriji tokom ove faze.

Konstantni napon ciklusa punjenja počinje kada punjač izmeri da napon baterije dostiže 4.2V. U ovom trenutku, punjač smanjuje struju punjenja i koristi samo koliko je potrebna za održavanje konstantnog napona od 4.2V. Struja punjenja koja se stalno smanjuje tokom faze konstantnog napona je razlog što je vreme punjenja Li-Ion skoro dva sata, iako je 1c (maksimalno) koristi se struja punjenja (to znači da je za isporuku poslednjih 35% punjenja potrebno otprilike duplo duže od prvih 65%).

Punjači olovnih akumulatora. Punjač treba da odgovara naponu baterije i da može da isporuči potpuno punjenje u razumnom vremenskom periodu. Većina ljudi kupuje punjač za olovne akumulatore za upotrebu sa svojim automobilskim akumulatorima, a najčešći napon akumulatora automobila je 12V, iako se na nekim vozilima koristi baterija od 24V. Trebalo bi uzeti u obzir i vreme koje je potrebno punjaču da potpuno napuni akumulator. Na primer, punjač od 10 ampera će moći da napuni standardni akumulator automobila za oko pet do šest sati.

Olovni akumulatori koriste metodu punjenja koja se naziva „konstantni napon konstantne struje“ (CCCV). Ovaj proces koristi regulisanu struju. Ta struja radi na podizanju napona terminala unutar akumulatora dok se ne dostigne granica gornjeg napona punjenja. Kada se to desi i postane zasićeno, struja opada. CCCV metoda se deli u tri odvojene faze.

Prvo, postoji faza punjenja konstantne struje. Ovo nudi akumulatoru veliki deo njegovog ukupnog punjenja, a takođe oduzima i većinu vremena potrebnog da bi akumulator bio napunjen.

Sledeća faza je dopunsko punjenje, u kome se struja nastavlja nižom stopom punjenja, zasićenjem akumulatora.

Konačno, plivajuće punjenje kompenzuje svu ‘energiju’ izgubljenu iz baterije usled samopražnjenja.

Sve tri faze su neverovatno važne, ne samo za efikasnost vaše baterije već i za njen životni vek i dugovečnost.

Takođe je važno da budete sigurni da znate i napon i kapacitet svog akumulatora, tako da odaberete punjač koji je dovoljno snažan da mu omogući da dostigne potpuno punjenje. Punjač koji odaberete treba da odgovara naponu baterije.

Baterije za električne alate, usisivače, medicinske uređaje, baterijske lampe, električne bickile, radio stanice i druge komercijalne uređaje često se mogu popraviti zamenom ćelija u baterijskom paketu (Reparacija). Po potrebi je moguće nadograditi kapacitet i snagu baterijskog paketa, ako uslovi to dozvoljavaju.

Na starim baterijskim paketima, najbolje je zameniti sve ćelije. Mešanje novih sa starim ćelijama uzrokuje neusklađenost ćelija pri čemu baterijski paket ima kraći životni vek. U dobro usklađenom baterijskom paketu sve ćelije imaju sličan kapacitet. Problem je u tome što u baterijskom paketu nasjlabija ćelija određuje performanse baterije.

Li-Ion ćelije podeljene su u dve kategorije: Eneretske Ćelije obezbeđuju maksimalno vreme rada pri umerenim strujama opterećenja i uobičajnom vremenu punjenja; Snažne Ćelije nude veliku snagu i neke dozvoljavaju kraće vreme punjenja.

Kada menjate ćelije baterije električnog alata, koristite Snažne Ćelije identične specifikacije da biste dobili istu snagu i izdržljivost kao prethodni baterijski paket. Komunikacioni uređaji, kamere i električne bicikle koriste Eneretske Ćelije.

Sa izuzetkom nekih jednoćelijskih i paketa električnih alata, sve Litijum-jonske baterije moraju imati zaštitno kolo; olovne i baterije na bazi nikla su izuzete.

NiMH i NiCd ćelijese u teoriji mogu međusobno zameniti jer hemijski sastavi ovih ćelija proizvode isti napon. Ali to nije preporučljivo zbog punjenja. NiMH punjači koriste sofisticiraniji algoritam punjenja ćelija od NiCd-a. Problem se javlja u prepoznavanju napunjenosti baterije, što može da prouzrokuje trajno oštećenje baterije. Moderni NiMH punjač može da puni i NiMH i NiCd, dok stariji NiCd punjači mogu prenapuniti NiMH bateriju i oštetiti je.

Napon baerije je osnovna karakteristika baterije, koja se određuje hemijskim reakcijama u bateriji, koncentracijom komponenti baterije i polarizacijom baterije. Napon izračunat iz ravnotežnih uslova obično je poznat kao nominalni napon baterije. Merna jedinica napona je Volt (V).

Volt (V) ili napon meri količinu električne energije koja se isporučuje na vaš uređaj. Napon baterije se određuje hemijskim sastavom same ćelije.

Kapacitet baterije je mera (obično u Amper-času) naelektrisanja akumuliranog u bateriji i određena je masom aktivnog materijala sadržanog u bateriji. Kapacitet baterije predstavlja maksimalnu količinu energije koja se može izvući iz baterije pod određenim uslovima. Međutim, stvarne mogućnosti skladištenja energije baterije mogu značajno varirati od “nominalnog” kapaciteta, jer kapacitet baterije jako zavisi od uslova korišćenja(kao što je temperatura i drugi). Najčešća mera kapaciteta baterije je Ah, definisana kao broj sati tokom kojih baterija može da obezbedi struju jednaku brzini pražnjenja pri nominalnom naponu baterije.

Mili amper čas (mAh) predstavljaju količinu uskladištene energije u vašoj bateriji. Što je veća ocena mAh, baterija će duže trajati. To samo znači da će baterija većeg kapaciteta trajati duže. Ukupna količina energije koju možete dobiti iz baterije će se menjati u zavisnosti od toga koliko se brzo isprazni. Baterije se ocenjuju na osnovu toga koliko dugo će raditi sa fiksnom stopom pražnjenja. Električna jedinica amper (A) ili amp opisuje koliko brzo struja teče. Ove ocene će opisati koliko će vremena trebati da se baterija iscrpi pri datoj stopi pražnjenja. Na primer, ćelija od 2 ampera na sat idealno će proizvesti 2 ampera za 1 sat ili 1 amper za 2 sata.

Amper (A) je jedinica električne struje koju SI definiše u smislu drugih osnovnih jedinica merenjem elektromagnetne sile između električnih provodnika koji sprovode električnu struju. Električna struja (I) je brzina protoka i meri se u amperima (A).

Amper je jedinica koja se koristi za merenje električne struje. Struja je broj elektrona koji prolaze kroz kolo. Jedan amper je količina struje koju proizvodi sila od jednog volta koja deluje kroz otpor od jednog oma. Dakle, struja je mera brzine kojom teču nosioci naelektrisanja.

Amper je i merilo snage koju vaš uređaj ili alat može da izvuče iz baterije po potrebi.

Još od 1954. godine, kada su naučnici otkrili da silicijum, element koji se nalazi u pesku, stvara električni naboj kada je izložen sunčevoj svetlosti, solarna tehnologija je evoluirala i rasprostranila širom sveta. Danas, sistemi solarnih panela pružaju veoma atraktivnu opciju za domove i preduzeća kao čist, pristupačan izvor energije.

Zahvaljujući razvoju solarnih panela, možemo iskoristiti energiju neiscrpnog izvora energije Sunca. Solarni sistemi rade veoma jednostavno: Tokom dana, solarne ćelije u solarnim panelima apsorbuju energiju sunčeve svetlosti; Kola unutar ćelija prikupljaju tu energiju i pretvaraju je u jednosmernu (DC) struju; DC električna energija se propušta kroz uređaj koji se zove inverter da bi se pretvorila u upotrebljivu naizmeničnu struju (AC) koja izlazi iz vaših zidnih utičnica; Sve to znači da tu struju možete koristiti u svom domu, skladištiti je u solarnom akumulaoru ili je čak poslati nazad u mrežu.

Solarni Energetski Sistem (Solarni Sistem) je sistem za generisanje obnovljive energije koji prikuplja fotonaponsku energiju od sunca i pretvara je u upotrebljivu električnu energiju. Često se nalaze kao fotonaponski nizovi na krovu, ovi sistemi mogu biti različitih veličina i mogu da napajaju različite tipove nekretnina kao što su stambene, komercijalne i komunalne zone.

Postoje tri vrste solarnih sistema. Off Grid sistemi služe u regijama gde nije moguće priključenje na elekričnu mrežu, nezavisno snabdvanje strujom. On Grid sistemi imaju namenu za uštedu struje, kombinacijom električne mreže i solarnog sistema. Hibridni sistemi su kombinacija predhodna dva, a moguće je dodati i agregat.

Osnovne komponente solarnog sistema su: Solarni Paneli, Solarni Akumulatori, Solarni Invertori, Solarni Regulatori, Solarni Kablovi i Konektori, i Nosači Solarnih Panela.

Solarni Paneli se sastoje od niza silicijumskih solarnih ćelija prekrivenih staklom i spojenih metalnim okvirom, sa ožičenjem i strujnim kolom unutar i iza ćelija za prikupljanje toka električne struje iz solarnih ćelija. Uprkos tome što nema pokretnih delova, „aktivna“ komponenta solarnog panela je u samim silicijumskim ćelijama: kada sunčeva svetlost dopre u silicijumske solarne ćelije, ona aktivira elektrone, koji počinju da teku kroz ćeliju. Žice u ćelijama hvataju ovaj tok elektrona, koji se zatim kombinuje sa izlazom drugih ćelija u solarnom panelu. Tipično, solarne ćelije dolaze u formatima od 36, 60 ili 72 ćelije. Međutim, mnoge kompanije eksperimentišu sa novim načinima povećanja efikasnosti solarnih ćelija u pretvaranju sunčeve svetlosti u električnu energiju, tako da sada ima mnogo polu isečenih (half-cut) solarnih panela, gde je svaka ćelija presečena na pola tako da imate dupli broj ćelija na solarnom modulu. Modul je integralna jedinica koja pruža podršku za brojne PV ćelije koje su električno povezane i zaštićene od elemenata.

Postoje tri vrste solarnih panela: Monokristalni, Polikristalni i Thin Film. Monokristalni solarni paneli se smatraju vrhunskim solarnim proizvodom i napravljeni su od silikonskih pločica isečenih od jednog kristala, otuda i naziv „monokristalni“. Uopšteno govoreći, monokristalni paneli su sposobni za veću efikasnost od polikristalnih panela. Polikristalni solarni paneli su takođe napravljeni od silicijuma, ali njihove ćelije su napravljene topljenjem mnogih fragmenata silicijuma, a ne od jednog kristala silicijuma. Dok polikristalni paneli obično imaju nižu efikasnost od svojih monokristalnih kolega, ali i često imaju nižu cenu.

Solarni akumulatori (baterije) imaju primarnu funkciju da skladište energiju koju proizvode solarni paneli, i koja se može koristiti kasnije. Glavna prednost instaliranja solarnog akumulatora za skladištenje energije je ta što vam daje mogućnost da koristite solarnu električnu energiju čak i kada sunce ne sija. Kada instalirate solarni akumulator na sistema solarnih panela, možete skladištiti dodatnu solarnu električnu energiju koju proizvode vaši paneli za kasniju upotrebu, nakon što sunce zađe.Često se nazivaju duboko ciklični akumulatori, ​​zbog njihove sposobnosti punjenja i pražnjenja značajne količine električne energije u poređenju sa akumulatorima za automobile.

Pošto je potrošnja električne energije snaga pomnožena vremenom, ako koristite više energije, brže ćete ostati bez uskladištene struje. Nasuprot tome, ako bateriju koristite samo za rezervu nekoliko uređaja sa relativno malom potrošnjom energije, možete da ih održite da rade duže vreme. Ovo čini veličinu akumulatora malo zavaravajućom, jer na dužinu trajanja akumulatora direktno utiče količina energije koju proizvodi.

Postoje gubici povezani sa bilo kojim električnim procesom, što znači da ćete izgubiti nekoliko kWh električne energije kada je preokrenete sa jednosmerne struje (DC) na električnu energiju naizmenične struje (AC), ili kada struja ode u akumulator i potom izađe do opterećenja.

Solarni akumulatori koristite različite vrste tehnologija i materijala kako bi omogućile skladištenje energije. Postoje četiri vrste akumulatora: AGM, GEL, Olovno-Kiselinski i Litjum-Jon. Svaki tip akumulatora koristi različite tečnosti i kiseline koje mogu da zadrže energiju tokom dužeg perioda, sa malim gubitkom snage. Svaki tip akumulatora će zahtevati različite količine održavanja po tehnologiji, a očekivani životni vek za svaku tehnologiju će zavisiti od toga kako sistemski operater puni, skladišti i preuzima napajanje iz baterija.

Solarni Invertori (pretvarači) pretvaraju jednosmernu (DC) struju sa panela u upotrebljivu naizmeničnu (AC) struju.

Sinusni invertori se odlikuju po tome što imaju čistu sinusoidnu frekfenciju od 50 ili 60 Hz bez deformacija vrhova bez obzira na opterecenje. To je bitno za potrosače koji koriste motor ili kompresor kao što su frižideri, klima uredjaji, električni alati i slično. Iz tog razloga sinusni ivretor može da napaja bilo koji električni uređaj.

Efikasnost solarnog pretvarača pokazuje koliko dobro pretvara jednosmernu struju iz solarnih panela u upotrebljivu naizmeničnu električnu energiju. Sa bilo kojim procesom električne konverzije, energija se gubi u obliku toplote, što su gubici energije manji, to je veća efikasnost.

Solarni Regulatori (kontrolori) punjenja je suštinski deo svakog solarnog sistema. Glavna uloga kontrolera je da zaštiti i automatizuje punjenje akumulatora (baterije). To radi na nekoliko načina:

 • Smanjenjem napona solarnog panela. Bez kontrolora između solarnog panela i akumulatora, panel bi prepunio akumulator generišući previsok napon, više nego što akumulator može da izdrži, sa posledicom da ozbiljno ošteti akumulator. Prekomerno punjenje akumulatora može dovesti do eksplozije akumulatora!
 • Praćenje napona akumulatora. Regulator detektuje kada je napon akumulatora prenizak. Kada napona akumulatora padne ispod određenog nivoa, kontrolor isključi opterećenje sa akumulatora kako bi sprečio da se akumulator isprazni. Potpuno ispražnjen akumulator će izgubiti deo svog ukupnog kapaciteta. Nizak napon i dalje može oštetiti akumulator ako je opterećenje priključeno.
 • Zaustavlja povratnu struju noću. Kontrolor zaustavlja da se struja vraća nazad u solarni panel noću. Ovo sprečava oštećenje vašeg solarnog sistema.

Konrolori punjenja i pražnjenja poseduju višestruke zaštite, poput: preopterećenja, obrnutog polariteta, slučajno izavanog kratkog spoja i slično.

Kontrolori punjenja se često koriste u sistemu off-grid ili hibridnom solarnom sistemu koji sadrži akumulatore za skladištenje energije.

PWM kontrolori se uglavnom koriste za male i srednje solarne sisteme. Pošto koristi PWM tehnologiju, količina struje i napona koji se gube između panela i akumulatora je doveden skoro na ništa. Može produžiti vek trajanja akumulatora i takođe ga zaštititi od prekomernog punjenja, nedovoljnog punjenja, kratkog spoja i pregrevanja.

Ovaj tip kontrolora ne mora da se koristi samo na jednom panelu i jednom akumulatoru; 10A PWM kontrolora se koristi za regulisanje punjenja niza solarnih panela povezanih paralelno sa ukupnom snagom od 160W. Ako biste stavili PWM kontrolor od 20A, mogli biste da regulišete akumulator solarnih panela do 320W za 12V akumulatore i 640W za 24V akumulatore. 10A kontrolor je takođe praktično kompaktan.

MPPT kontrolori smatra se najefikasnijom metodom, i uglavnom se koriste na većim solarnim sistemima, mada mogu se koristiti i na manjim. Koristi se kada je napon solarnog panela mnogo veći od napona akumulatora. MPPT sistem je u stanju da snizi napon panela (ili niza solarnih panela) koji je i do deset puta veći od napona akumulatora da bi odgovarao naponu akumulatora bez gubitka bilo kakve struje u procesu. MPPT kontrolor radi sa većom stopom efikasnosti od PWM kontrolora; dok PWM kontrolor radi na nivou efikasnosti od 75%-80%, MPPT kontrolor radi sa stepenom efikasnosti od 92-95%. MPPT kontrolori takođe povećavaju količinu struje koja ide do akumulatora , koja se može varirati u zavisnosti od vremena, temperature, stanja napunjenosti akumulatora i drugih faktora. Ne bi bilo negativnih posledica korišćenja MPPT kontrolera na solarnom panelu sa naponom blizu napona baterije, ali bi koristi od MPPT-a u ovoj vrsti sistema bile mnogo manje.

Solarni Kablovi i Konektori. Solarni kablovi obezbeđuju da su druge komponente solarnog sistema međusobno povezane i može da prenosi energiju sa jednog uređaja na drugi. Solarni kablovi se obično koristi za prenošenje energije od solarnih panela do invertora, a zatim se transformiše i šalje dalje. Kablovi će generalno biti napravljeni od aluminijuma ili bakra, biti čvrste ili standardne. Izolovani su i treba da prolaze kroz jednosmernu ili naizmeničnu struju u zavisnosti od toga gde su postavljeni i povezani. Solarni kablovi će takođe biti označeni bojama radi bezbednosti. ajčešće se koriste solarni kablovi prečnika 4mm i 6mm, gde se deblji koriste za prenos većeg napona.

Moderni solarni moduli obično koriste MC4 konektore jer oni čine ožičenje vašeg solarnog sistema mnogo jednostavnijim i bržim. Konektori dolaze u muškim i ženskim tipovima koji su dizajnirani da se spajaju. Zbog mehanizma zaključavanja MC4 konektora, oni se neće odvojiti i veoma su pogodni za spoljašnja okruženja.

Nosači Solarnih Panela su delovi koji pričvršćuju solarne panele na krov ili na tlo. Ove komponente služe kako bi osigurale da su solarni paneli učvršćeni sa krovom ili zemljom, i sastavljene su od više ključnih proizvoda koji obuhvataju ceo sistem nosača. Nosači i prateća oprema su suštinski deo svakog solarnog energetskog sistema. Paneli, bilo na krovu ili na zemlji,  moraju biti postavljeni na čvrstu i pouzdanu strukturu kako bi se osiguralo da sistem može održati integritet i raditi tokom dužeg vremenskog perioda.

Jedan od najčešćih tipova nosača solarnih panela danas su krovni nosači solarnih panela, jer je krov najbolje mesto za optimalnu sunčevu svetlost.

Akumulatori su sekundarni galvanski elementi. Akumulator je uređaj koji služi za skladištenje i prozvodnju električne energije neposrednim pretvaranjem hemijske energije u električnu, i postaje izvor eiektricne energije jednosmerme struje. Akumulator je ustvari bаterija, vrsta elektrohemijskog uređаjа, kojа je sposobnа dа vrši dvostruko pretvаrаnje energije. Moguće je pretvаrаti električnu energiju u hemijsku, što se smаtrа punjenjem аkumulаtorа. Moguće je vršiti i pretvаrаnje hemijske energije u električnu, priključenjem električnog potrošаčа nа krаjeve аkumulаtorа, tj. polove, kаdа аkumulаtor proizvodi električnu energiju i predаje je električnom kolu. Akumulator je elektro-hemijski izvor energije koji oslobađa električnu energiju na kontrolisan način. Proces je reverzibilan, tj. može se više puta pretvarati hemijska u električnu energiju i obrnuto (mogu se puniti i prazniti). Broj ciklusa punjenja i pražnjenja je relativno veliki i može iznositi i do nekoliko hiljada.

Akumulator se sastoji od jedne ili više ćelija koje imaju dve elektrode (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. Pozitivna ploča je napravljena od olovo-dioksida (PbO 2), a negativna ploča od sunđerastog olova (Pb). Kada se na akumulator priključi električni potrošač, kroz elektrolit (H2SO4) u akumulatoru će poteći struja koja će napajati potrošača. Ovo će dovesti do hemijske reakcije unutar akumulatora, pri čemu će se na obe ploče formirati olovo sulfat tj. do ći će do pražnjenja akumulatora.

Kapacitet akumulatora je ustvari električno naelektrisanje iskazano u amperčasovima (Ah) koje akumulator može dati pri pražnjenju stalnom strujom. Tako na primer 10=600Ah zna či da bi taj akumulator mogao davati stalnu struju pražnjenja 60A tokom 10h. Nominalni kapacitet obično se uzima kapacitet akumulatora pri desetočasovnom pražnjenju i označava se C10. Kada je struja pražnjenja veća, kapacitet je manji.

Punjenje olovnog akumulatora je jednostavno, ali morate poštovati ispravne granice napona. Akumulator se može napuniti dovođenjem struje sa spoljašnjneg izvora napajanja. Izborom granice niskog napona zaštitićete bateriju, ali to dovodi do loših performansi i uzrokuje nakupljanje sulfacije na negativnoj ploči. Granica visokog napona poboljšava performanse, ali stvara mrežu korozije na pozitivnoj ploči. Iako se sulfacija može ukloniti ako se na vreme servisira, korozija je trajna. Zato za punjenje akumulatora je preporučeno korišćenje pametnih punjača koji kontrolišu ispravno punjenje (u raznim fazama i po tipu akumulatora) i imaju razne zaštite (od prepunjavanja, obrnutog polariteta, kratkog spoja, itd.).

Starterski akumulator je dizajnirana za pokretanje motora sa kratkim opterećenjem velike snage koje traje sekundu ili malo više. Zbog svoje veličine, baterija može isporučiti veliku struju, ali se ne može duboko prazniti. Starterski akumulatori su ocenjeni sa Ah ili RS (rezervni kapacitet) za označavanje sposobnosti skladištenja energije, kao i CCA (snaga pri hladnom pokretanju) za označavanje struje koju baterija može isporučiti na hladnoj temperaturi. Starterske baterije imaju vrlo nizak unutrašnji otpor koji se postiže dodavanjem dodatnih ploča za maksimalnu površinu. Kod starterskih akumulatora pražnjenje je kratko i akumulator se puni tokom vožnje; ovde je naglasak na snazi, a ne na kapacitetu.

Starterski akumulaor se ne može zameniti duboko cikličnim akumulatorom ili obrnuto. Dostupne su kombinovane startne/duboko ciklične za kamione, autobuse, javnu bezbednost i vojna vozila, ali ove jedinice su velike i teške.

Konvencionalna tehnologija akumulatora. Olovni kiselinski akumulator koji je izumio francuski naučnik Gaston Planté 1859. godine bila je prva punjiva baterija za komercijalnu upotrebu. Ova tehnologija je i najeftinija i ima široku upotrebu, ali zahteva i povremeno održavanje i kontrolu. Priključivanjem spoljašnjeg izvora napajanja dolazi do stvaranja olovnog sulfata u polazne materijale, tj. u olovo dioksid i sunđerasto olovo. Kako se akumulator puni, elektricitet počinje da vrši dekompoziciju (hidrolizu) vode unutar elektrolita na njene sastavne elemente vodonik i kiseonik, koji se oslobađaju kao gas. To je uzrok “gasiranja” akumulatora tokom punjenja. Olovne akumulatore možemo puniti različitim jačinama struje pazeći pri tome da napon po ćeliji ne bude veći od 2.4V, jer iznad tog napona dolazi do elektrolize vode. Tada se oslobađaju gasovi (vodonik i kiseonik), pa se stiče utisak da da elektrolit “ključa”. Ova pojava se obično naziva GASIRANJE. To se obično smatra znakom da je akumulator napunjen. Ako bi pustili da se akumulator puni i nakon početka “gasiranja” moglo bi doći do njegovog oštećenja. Potrebna je određena količina vode I sumporne kiseline da bi hemijska reakcija mogla da se željeno odvija. Na primer: 65% vode I 35% sumporne kiseline bi predstavljalo idealnu kombinaciju. Zato je povremeno potrebno ispustiti gasove i doliti (po mogućtsvu destilovanu) vodu.

Prva hermetička olovna kiselinska baterija bez održavanja pojavila se sredinom 1970-ih. Za kontrolu ventilacije tokom stresnog punjenja i brzog pražnjenja, dodati su ventili koji ispuštaju gasove ako se pritisak poveća. Umesto potapanja ploča u tečnost, elektrolit se upija u navlaženi separator. Ovo omogućava rad baterije u bilo kojoj fizičkoj orijentaciji bez curenja. Uobičajeno poznati kao olovno kiselinski regulisani ventilom (VRLA) ili hermetički olovno kiselinski (SLA).

Kalcijumski akumulatori su olovni kiselinski akumulatori koji imaju male količine kalcijuma dodane u ploče. Ploče za baterije su napravljene od legure olova, međutim struktura čiste olovne rešetke nije dovoljno jaka da drži materijal akumulatora vertikalno, zbog čega se moraju dodati druga svojstva da bi se povećala mehanička čvrstoća olova. Dva najčešće korišćena legirana metala su antimon i kalcijum. Ono što dodat antimon čini je povećanje električne otpornosti legura, a potom i rešetki proizvedenih od njih. Ove mreže zahtevaju mnogo električne provodljivosti za optimalne performanse, ali u poređenju sa kalcijumom, one su otprilike 3-10 % manje provodljive.

EFB tehnologija akumualtora. Poboljšani kiselinski akumulator (Enhanced Flooded Battery) smatra se baterijom početnog nivoa za upotrebu u automobilima sa Start-Stop tehnologijom. EFB su kiselinski punjeni i slični su standardnim konvencionalnim akumulatorima, međutim, postoje razlike koje ovim akumulatorima daju poboljšane ciklične sposobnosti i bolje prihvatanje punjenja. To znači da se baterija brže oporavlja, jer njena primena treba da se nosi sa teškim, cikličnim, Start-Stop aplikacijama.

U poređenju sa konvencionalnim, EFB akumulatori imaju dvostruku cikličnu stabilnost. Njihova konstrukcija ih čini čvršćim za bolju otpornost na pražnjenje i vibracije. Oni su skuplji, ali takođe imaju tendenciju da traju duže. Ako vaše vozilo ima Stop-Start tehnologiju, možda već ima i EFB akumulator.

AGM tehnolgija akumulatora. (Absorbed Glass Mat) su vrsta ventilom regulisanih olovno kiselinskih akumulatora koje su izrađene od vrlo finih staklenh vlakana. AGM materijal razdvaja pozitivne i negativne ploče i poput sunđera upija elektrolite sumporne kiseline. AGM suspenduje elektrolit u posebno dizajniranu staklenu prostirku. Ovo nudi nekoliko prednosti sistema, uključujući brže punjenje i trenutne struje visokog opterećenja na zahtev. Ovaj tip akumulatora je skuplji nego konvecionalni.

Mnoge tehnologije i dodaci koji su sada uključeni u moderne automobile postavljaju dodatne zahteve za njihove akumulatore. AGM akumulatori su dizajnirani da se nose sa ovim većim odlivima energije i zahtevima. Na primer, Stop-Start tehnologija koja se nalazi u mnogim modernim vozilima zahteva bateriju veće snage i AGM akumulatori su u tom pogledu izvanredni. Kada je omogućeno Stop-Start, motor vozila se isključuje umesto da radi u praznom hodu kada vozilo miruje kako bi se uštedelo gorivo. AGM akumulatori osiguravaju da će se vaš automobil, kada se ugasi, brzo i neprimetno ponovo pokrene kada budete spremni da krenete. AGM akumulatori dubokog ciklusa su takođe bezbedni za ugradnju u kabinu vozila za pokretanje dodatne opreme, jer ne ispuštaju štetne gasove.

Ako vaš automobil trenutno ima AGM akumulator, onda je važno da ga zamenite AGM akumulatororm kako biste osigurali zdravlje vašeg automobila.

Start-Stop akumulatori. Svaki proces pokretanja povezan je sa velikom količinom energije iz akumulatora automobila. Akumulator mora biti u veoma dobrom stanju da bi pouzdano snabdevao veliku startnu struju. Posebno kod modernih vozila sa automatskim Start-Stop sistemima, motor se gasi nekoliko puta tokom putovanja. Tokom ovih faza baterija nastavlja da snabdeva sve električne potrošače energijom. Konvencionalni startni akumulator (SLI) nije dizajnirana za ovaj izlaz punjenja (tj. neprekidno pražnjenje i punjenje). Samo akumulator sa Start-Stop tehnologijom može da podnese ove velike zahteve i izdrži opterećenje.

Generator puni starter bateriju tokom vožnje. U automobilu koji nije opremljen automatskim Start-Stop sistemom, proces pokretanja je obično jednokratan događaj. Tokom vožnje, generator napaja električne potrošače kao što su razni sistemi i uređaji, tako da ako generator radi, nema pražnjenja akumulatora za startovanje tokom putovanja.

Slučaj je drugačiji za automobile sa Start-Stop tehnologijom. Tokom putovanja kroz grad, baterija je podvrgnuta nizu perioda pokretanja i zaustavljanja. Ako automobil miruje na semaforu sa ugašenim motorom, pritom koristi električne potrošače kao što su svetla, brisači, radio ili displeji, i dalje zahteva napajanje. Opterećenje se povećava kontinuiranim pražnjenjem i punjenjem. Naročito, kratka putovanja predstavljaju izazov za bateriju. Pogotovu kod starih akumulatora i zimi, prihvatanje punjenja od strane akumulatora se smanjuje, tako da nije uvek obezbeđeno adekvatno punjenje tokom kratkih putovanja. Ovo može dovesti do postepenog pražnjenja akumulatora, tako da u nekom trenutku akumulator više nema dovoljno energije da pokrene motor. Zbog posebne tehnologije, unutrašnji otpor AGM akumulatora ostaje znatno niži od otpora konvencionalnih akumulatora tokom čitavog njihovog veka trajanja, tako da je dovoljno prihvatanje punjenja takođe obezbeđeno tokom dugog perioda, a kratka putovanja sa mnogo faza Start-Stop mogu se bolje izvesti pomoću AGM akumulatora.

Samo EFB ili AGM akumualtore treba ugraditi u vozila sa automatskim Stop-Start sistemima. Ako je AGM akumulator već ugrađen u vozilo, ona se može zameniti samo drugim AGM akumulatorom.

Baterije kamere naporno rade da napajaju kameru, blic i sve druge dodatke koji su vam potrebni tako da želite da budete sigurni da imate dobare baterije. Kamere su dizajnirane da koriste određenu vrstu baterije. Kada birate novu bateriju, morate se uveriti da je ona odgovarajući tip za vaš foto-aparat. Većina kamera ovih dana koristi punjive baterije poput litijum-jonskih, ali još uvek postoje neke koje koriste AA baterije ili AAA baterije. Digitalni i DSLR foto-aparati dobrog kvaliteta uglavnom koriste litijumske baterije koje pružaju dugotrajnu snagu. Pošto je digitalnim i DSLR fotoaparatima potrebno više energije, ove baterije su savršene za njih. Nasuprot tome, filmske kamere zahtevaju manju potrošnju energije, pa tako imaju mnogo manju bateriju. Pravilna briga o vašoj bateriji, bez obzira na tip, produžiće njen životni vek i omogućiti vam da je bolje iskoristite.

Većina digitalnih fotoaparata ima bateriju i punjač kao standardnu opremu, ali korisnici takođe mogu kupiti dodatne baterije kako bi bili sigurni. Pošto su kamere proizvedene da koriste određenu vrstu baterija, neophodno je znati prednosti i nedostatke različitih tipova baterija za kamere.

Punjive litijum-jonske baterije se uglavnom koriste u digitalnim SLR fotoaparatima. Ove baterije su lakše i drže do 40% više snage. Pošto digitalni fotoaparati zahtevaju više energije, korisnici će to smatrati savršenom baterijom. U poređenju sa drugim tipovima punjivih baterija, litijum-jonske baterije su skuplje, ali za tu cenu dobijate duži vek trajanja, bolje performanse, i na njih manje utiče hladno vreme. Njihova snaga proizvodi snažan blic za svetle fotografije i povećan domet blica u odnosu na druge tipove baterija. Litijum-jonske baterije dugo drže napunjenost, što je korisno ako koristite digitalni fotoaparat koji zahteva mnogo energije. Pored toga, ako se čuvaju na razumnoj temperaturi, oni su takođe mnogo manje skloni samopražnjenju kada se ne koriste.

Baterije za jednokratnu upotrebu iako imaju pristupačniju cenu, one imaju tendenciju da postanu skuplje od bilo kog drugog tipa, jer se brže troše. Ova baterija je dostupna u tri osnovna tipa: litijum-jonska, alkalna i nikl-metal hidridna. Alkalne baterije nisu pogodne za uređaje velike potrošnje kao što su digitalni fotoaparati jer pružaju najmanje energije. Litijum-jonske baterije su najmoćnije i omogućavaju fotografima da dobiju najmanje 40% više energije od nikl-metal hidrida. Osnovna prednost ove baterije je to što ne zahteva dodatno punjenje, pa je mogu koristiti fotografi u hitnim slučajevima. To je razlog što većina fotografa drži set ovih baterija za jednokratnu upotrebu u svom kompletu, koji je savršen da posluži kao rezervna kopija u hitnim slučajevima.

Proizvod je ubačen u korpu:

Web development & SEO by
Smart Pro Solution
×

preloader